aandelen stocks profit loss

6 soorten aandelen

Wie wil er nu geen aandelen kopen die enorme rendementen opleveren? Dat wil natuurlijk iedereen. Maar met welke aandelen kun je dit realiseren? Om hier een inschatting van te kunnen maken is het belangrijk om te weten welke soorten aandelen er zijn. En wat het bijhorende risico en verwachte rendement of verlies kán zijn. Wat je vooral niet moet vergeten is dat aandelen met een hoge potentie om enorme winsten te maken vaak samen gaan met een stuk meer risico.

Voordat je zomaar een aandeel koopt moet je goed in kaart brengen wat je nu precies koopt. Want je koopt in feite een klein deel van een bedrijf. Daarom is het belangrijk van tevoren in de cijfers te duiken om een goede inschatting te kunnen maken hoe het bedrijf er fundamenteel voorstaat. Dit noemen we een fundamentele analyse. Zo kun je op de site van het bedrijf naar de ‘investor presentation’ zoeken om meer over de cijfers van een bedrijf te weten te komen.

Dividendaandelen

Waarschijnlijk de meest bekende aandelen voor de beginnende belegger. Dividendaandelen zijn aandelen van bedrijven die meestal al jaren bestaan en de meeste groei al hebben gehad. Vaak zitten zulke bedrijven in een sector waar ook niet veel groei meer mogelijk is. Zoals de bankensector bijvoorbeeld. Maar dit is niet altijd het geval. Zo zijn er ook Tech-bedrijven die dividend uitkeren. Om aandeelhouders aan te trekken en tevreden te houden kiezen zulke bedrijven ervoor om dividend uit te keren. Dit is niets anders dan een (klein) deel van de winst uit te betalen aan de aandeelhouders.

Stabiliteit

Bij dividendaandelen ga je in de meeste gevallen niet uit van enorme koersgroei. Je weet ongeveer hoeveel rendement je kunt verwachten per jaar door middel van de dividenduitkeringen die een bedrijf doet. Hierbij is het wel verstandig om te kijken of de dividenduitkering stabiel is. en of deze jaarlijks verhoogd word. Ook is het goed om te weten of deze bedrijven in crisistijden ook liquide genoeg zijn om deze dividend uitkeringen en groei vast te kunnen houden.

Dit kun je inschatten door te kijken hoelang het bedrijf al dividend betaald/verhoogd en of de pay-out verhouding niet zorgwekkend hoog is. De pay-out verhouding geeft aan hoeveel procent van de winst uitgekeerd word door het bedrijf. Dit wil je het liefst zo laag mogelijk zien. Zodat er nog voldoende ruimte is om verder te groeien en eventueel het dividend jaarlijks ook te verhogen. Het voordeel van deze aandelen is dat je een passieve vorm van cash-flow genereert waardoor je je inkomsten vergroot.

Dividendgroei

Wat voor jonge beleggers met een langetermijnhorizon belangrijker is dan het dividend yield zelf, is de dividendgroei. Zodat met de jaren je ‘Yield On Cost’ vergroot. Dit houd in dat je procentueel meer krijgt tegenover je aankoopprijs. Hieronder een voorbeeld om een beter beeld te krijgen.

Stel je koopt aandeel A voor € 100,- per stuk met een dividend yield van 3% (moment van aankoop dus € 3,- per aandeel) en een jaarlijkse dividendgroei van 15%. We gaan uit van een 7% Koersgroei. Na 10 jaar is het dividend gestegen naar € 8,05 per aandeel en de koers is dan inmiddels € 183,85. De huidige dividend yield is dus 4,38% (8,05 / 183,85 * 100), Maar doordat je deze aandelen gekocht hebt voor € 100 per stuk (er van uitgaande dat je niet hebt bijgekocht naarmate de koers gestegen is) is je ‘Yield On Cost’ 8,05%. Nog eens 10 jaar later (er van uit gaande dat de dividendgroei gelijk blijft) zou je op een yield van 32,57% zitten.

Je koopt aandeel B eveneens voor € 100,- met een dividend yield van 6% (moment van aankoop dus € 6,- per aandeel) maar een dividendgroei van 3%. Eveneens een koersgroei van 7% per jaar. Na 10 jaar is de dividend gestegen naar 7,21% / € 7,21. De huidige dividend yield bij aandeel B is 3,92% maar je Yield On Cost 7,21%. Weer 10 jaar later zit je op een Yield On Cost van 9,69%. Een stuk lager dus als aandeel A. Daarom dat dividendgroei een stuk belangrijker is wanneer je vroeg begint met beleggen en dus genoeg tijd hebt om dit op te kunnen bouwen.

Je ziet dat tussen jaar 10 en 20 een stuk groter verschil zit dan van jaar 0-10, dit heeft te maken met compound interest, hierdoor hebben beleggers als Warren Buffett een ‘Yield On Cost’ die hoger ligt dan de aankoopprijs die ze destijds betaald hebben. Daarom is het belangrijk om vroeg te beginnen met beleggen om maximaal te kunnen profiteren van de compound interest, want dit werkt eveneens op de koers van een aandeel.

Lees hier meer over compound interest

Risico’s

Bedrijven zijn niet verplicht om dividend uit te keren, houd daarom altijd rekening met het feit dat een bedrijf er voor kan kiezen om te stoppen met uitkeren, wat in de meeste gevallen ook zal leiden tot een koersdaling. Reden te meer om bedrijven uit te zoeken met een lang track record van dividendbetalingen/verhogingen, en gezonde cijfers.

Blue Chip

De volgende soort zijn de ‘Blue Chip’ aandelen. Deze bedrijven hebben zichzelf al bewezen door middel van een lange historie aan goede resultaten. De meeste groei is inmiddels al waargemaakt en in de koers in geprijsd waardoor de kans op grote rendementen klein is. Het risico is daar in tegen ook een stuk beperkter. Deze bedrijven worden gezien als veilige investering om een paar procent op jaarbasis aan rendement te realiseren. Meestal maken dergelijke bedrijven een relatief groot deel uit van een indexfonds.

Er bestaat geen officiële lijst van ‘Blue Chip’ aandelen. Je moet denken aan bedrijven zoals Apple, Amazon, Microsoft, Johnson & Johnson, Nike etc. De meeste Blue-chip bedrijven keren dividend uit. Meestal minder dan een ‘dividendaandeel’, zoals een Microsoft met iets meer dan 1% (1,02%) dividend yield op moment van schrijven. Echter is de pay-out verhouding ook dermate lager. In dit geval 33,23% op moment van schrijven. Toch is de 5 jaarlijkse dividendgroei 10.13% Wat niet slecht is voor een dividendaandeel in de toekomst. Aangezien de koersgroei van Blue-chip bedrijven in de meeste gevallen hoger ligt dan bij dividendaandelen is dit een prima afweging die je voor jezelf kunt maken.

Risico’s

Alhoewel de kans een stuk kleiner is dat een Blue-chip bedrijf failliet gaat, is de kans uiteraard wel aanwezig. Duik dus ook bij zulke bedrijven altijd eerst in de cijfers voordat je tot kopen over gaat. Deze soort aandelen zijn geschikt voor de belegger die van stabiliteit en zekerheid houd. De koers is niet zo volatiel als bijvoorbeeld een groeiaandeel omdat er een aardig accurate schatting van de volgende kwartaalcijfers en prestaties gemaakt kan worden. Kort samengevat zijn de nadelen dat ook een Blue chip bedrijf failliet kan gaan. Al is deze kans kleiner dan bij het gemiddelde aandeel. Verder is het rendement prima, maar hoef je niet te rekenen op enorme koerswinst.

Groeiaandelen

Groeiaandelen zijn aandelen van relatief jonge bedrijven. Vaak nog niet winstgevend en zo nu en dan zelfs zonder omzet. Reden om te beleggen in groeiaandelen zijn vooral de sterke groei die verwacht word. Dat kan namelijk leuke rendementen opleveren zoals we zagen bij Tesla die in 2020 een koersgroei van ongeveer 800% realiseerde. Groeiaandelen keren geen dividend uit omdat al het geld dat wordt verdiend, direct geherinvesteerd word binnen het bedrijf om zo snel mogelijk te groeien en op te schalen. Door middel van het bouwen van nieuwe fabrieken bijvoorbeeld. Alhoewel het hierbij vaak om bedrijven gaat die nog geen winst maken, is het wel belangrijk om te zien dat de cijfers ieder kwartaal sterk groeien.

Belangrijke punten

Een belangrijke factor is de ‘Gross profit’ van een bedrijf, dit houd in hoeveel bruto marge het bedrijf ontvangt op hun product(en) en/of diensten. Hoeveel dit is in percentage bereken je door de Gross profit te delen door de totale omzet (Total revenue). Hoe groot de totale afzetmarkt is binnen de sector kan voor de lange termijn ook een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat in de elektrische voertuigen zit heeft een aardige afzetmarkt. Natuurlijk is er binnen de sector ook concurrentie die elk hen deel van de markt proberen te bemachtigen. Een goede indicatie om te kijken naar de potentie is om ze te vergelijken met concurrenten. En om te kijken wat hun voordeel is tegenover de concurrentie.

Risico’s

Bij aandelen waarbij nog weinig verdiensten worden gerealiseerd, kan ‘dillution’ ontstaan. Verwatering van je aandelen. Dat komt doordat een bedrijf er voor kan kiezen meer aandelen uit te gaan geven om op die manier extra cash te genereren. Voor de aandeelhouders is dit op korte termijn negatief. Aangezien de prijs vaak een aardige dip krijgt te verwerken. Voor de lange termijn zal het minder uitmaken, aangezien het geld word gebruikt voor verdere groei wat weer ten goede komt ten opzicht van de koers. Toch koop je liever na de bekendmaking hiervan dan ervoor. Een manier om je hier voor te behoeden is kijken naar de ‘current ratio’. Op die manier kun je een inschatting maken of het bedrijf op korte termijn geld nodig heeft.

Current ratio

De current assets, dit zijn onderdelen van het bedrijf die binnen 12 maanden liquide gemaakt kunnen worden, zoals debiteuren. Tegenover de current liabilities. Dit zijn de schulden van een bedrijf die binnen 12 maanden moeten worden betaald. Je deelt de current assets door de current liabilities en krijgt als resultaat een cijfer. Dit cijfer is de current ratio. Boven de 1 betekent dat de kortlopende assets voldoende zijn om de kortlopende schulden te kunnen financieren, uiteraard wil je deze ratio zo hoog mogelijk zien. Des te meer zekerheid heb je dat het bedrijf genoeg geld beschikbaar heeft.

Over het algemeen ligt het risico van een groeiaandeel vele malen hoger dan bij bijvoorbeeld een Blue-chip- of dividend aandeel. Aangezien deze bedrijven zich vaak nog niet bewezen hebben en geen winst genereren. De keerzijde hiervan is dat je hier serieuze rendementen mee kunt maken als je de juiste bedrijven weet uit te kiezen.

Penny stocks

Over het algemeen is de reputatie van penny stocks negatief. Dit heeft te maken met de volatiliteit van de koers en de meestal slechte fundamentele situatie. Wanneer een aandeel een ‘penny stock’ genoemd word verschillen de meningen over, het varieert van 0 tot 5 euro/dollar/pond, maar het gaat in ieder geval om aandelen met een lage prijs per aandeel. Volgens de SEC (Securities and Exchange Commision) krijgt een aandeel de status ‘penny stock’ onder de 5 Dollar.

Pump And Dump

Je ziet bij penny stocks regelmatig het ‘Pump and dump’ scenario. Penny stocks die enorme koerssprongen maken en vervolgens massaal worden verkocht waardoor de ‘Early Investors’ (investeerders die vroeg hebben gekocht) vaak profiteren van leuke rendementen. Terwijl de mensen na de enorme rally (grote stijging) hebben ingekocht krijgen te maken met forse verliezen. Vaak zie je dit als gevolg van YouTube filmpjes waarin penny stocks worden besproken en in een zonnig daglicht worden gezet. Dit kan als reden hebben om hier als maker van de video zelf van te profiteren. Pas hier dus mee op.

Vaak is er een reden waarom de prijs zo laag staat. Bijvoorbeeld na een lange tijd verlies te draaien waardoor er weinig vertrouwen in het bedrijf is onder de beleggers. Het kan ook komen door onbekendheid. Terwijl het bedrijf wel degelijk potentie heeft.

Risico’s

Het eerder benoemde ‘pump and’ dump scenario. Pas dus goed op wanneer de koers al een sterke stijging heeft doorgemaakt. Verder is het volume van penny stocks vaak laag. Dat houd in dat er weinig in gehandeld word waardoor het lastig kan zijn om ze aan te kopen of juist te verkopen.

Defensieve aandelen

Defensieve aandelen zijn aandelen die worden gezien als veilige investering doordat deze bedrijven producten maken die iedereen nodig heeft. Denk hierbij aan leveranciers van voedselwaren bijvoorbeeld. Hierdoor is de koers vergelijkbaar met die van de inmiddels bekende Blue-chip aandelen. Een lage volatiliteit, dus koersen die redelijk stabiel zijn zonder enorme pieken en dalen. Deze aandelen zijn geschikt voor de belegger die zijn vermogen gestaag wil laten groeien zonder al te veel risico te nemen. Bedrijven in gas/water/elektra sectoren worden ook gezien als defensieve aandelen, toch hebben deze aandelen met iets meer volatiliteit te maken doordat ze ook afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de olie en/of gas prijs.

Risico’s

Defensieve aandelen hebben tegenover andere aandelen een stuk minder risico, enorme koersschommelingen treden vaak alleen op bij nieuws over bijvoorbeeld fraude.

Cyclische aandelen

Cyclische aandelen zijn aandelen van bedrijven die meebewegen met de staat van de economie. Wat inhoudt dat deze bedrijven over het algemeen het goed doen wanneer de economie het ook goed doet, maar wanneer het slecht gaat met de economie lijden deze aandelen ook aan slechte resultaten. Denk hierbij aan luxe producten zoals vakanties, maar ook uitzendbureaus vallen onder cyclische aandelen. Het voordeel waarvan je kunt profiteren is de volatiliteit van deze soort aandelen. Nadat de economie in zwaar weer is belang en deze aandelen aardig zijn gezakt in koers, zou je kunnen overwegen een positie te openen wat bij economische welvaart voor leuke rendementen kan zorgen.

Risico’s

Het voordeel aan deze aandelen is eveneens één van de risico’s, namelijk de volatiliteit. Op het moment dat er plotseling een crisis in het vooruitzicht staat kunnen deze aandelen er aardig van langs krijgen. Op een verkeerd moment instappen kan dus verkeerd uitpakken, wanneer je een cyclisch aandeel voor de lange termijn aan wil schaffen is het daarom aan te raden dit volgens de DCA (Dollar Cost Avarage) methode te doen.

Dollar Cost Avarage: Een strategie waarbij posities geleidelijk worden opgebouwd in stappen, bijvoorbeeld maandelijks, ongeacht hoe hoog of laag de koers staat. Op die manier krijg je een gemiddelde aankoop prijs van de afgelopen periode en minimaliseer je het risico om op het verkeerde moment (groot) in te stappen.

Waar aan te schaffen?

Al deze soorten aandelen en meer, bijvoorbeeld obligaties en ETF’s (Exchange Traded Funds) kun je kopen bij een broker. Hieronder een korte uitleg van de brokers die ik persoonlijk gebruik met daarbij een link waarvan bij gebruik wij beide profiteren.

DEGIRO: De meest bekende Nederlandse broker is DEGIRO. Persoonlijk heb ik het grootste deel van mijn portefeuille hier ook op staan. Deze broker is actief sinds 2013 en is inmiddels één van de grootsten in Europa. Ze staan voor gebruiksvriendelijkheid en goedkoop. Wat zo zijn vruchten heeft afgeworpen want ze hebben al verschillende (internationale) awards gewonnen. In 2020 zijn ze overgenomen door het Duitse Flatex. Dit is een bank die een bankvergunning heeft, hierdoor valt het geld wat je op DEGIRO hebt staan onder het depositogarantiestelsel. Dit beschermt jou tegen een eventueel faillissement van een bank, hierdoor ben je beschermd tot een bedrag van € 100.000.

Een nadeel aan DEGIRO is dat ze soms technische storingen hebben, waardoor een koers afwijkt, maar aangezien dit niet vaak voorkomt en ze (een van de) goedkoopste zijn is mijn keus destijds uitgegaan naar deze broker. Ze maken ook gebruik van de kernselectie, dit houdt in dat je bepaalde producten 1 x per maand gratis kunt aan- of verkopen (of vaker bij hogere bedragen). Persoonlijk maak ik hier gebruik van voor mijn maandelijkse ETF aankopen.

Maak hier een account aan voor DEGIRO

Trading212: Een andere broker die het goed doet is Trading212, ik heb hier persoonlijk ook sinds kort een account om mijn assortiment te vergroten. Trading212 staat vooral bekend om zijn fractionele aandelen, hierdoor is het mogelijk om te beleggen in dure aandelen zonder daar de volledige prijs voor te betalen. Een aandeel ‘Amazon’ kost bijvoorbeeld een paar duizend euro. Voor de startende belegger een groot bedrag. Je kunt er dus voor kiezen om een deel van een aandeel te kopen (een fractie) met de optie ‘fractionele aandelen’.

Verder staan ze er om bekend dat ze geen transactiekosten hebben op aandelen. Dat lijkt op het eerste gezicht inderdaad zo, maar doordat ze gebruik maken van grotere bied- en laatkoersen pakken ze hier een (kleine) marge op. Er moet natuurlijk wel een businessmodel achter zitten want het gaat tenslotte niet om een liefdadigheids- bedrijf. Verder kun je gebruik maken van een ‘oefen geld’ account waarbij je met fictief geld kunt oefenen. Tenslotte hebben ze een systeem waarbij je een verdeling kunt maken hoeveel procent je in een bepaald aandeel wil. Zo kun je als het ware je eigen ETF maken en het systeem koopt, verkoopt en balanceert dit voor je.

Maak hier een account aan voor Trading212

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *