Depositogarantiestelsel Europa

Depositogarantiestelsel Europa – Volledige uitleg

In dit artikel leggen we uit hoe het depositogarantiestelsel van Europa werkt. Dit is een cruciale factor wanneer je gaat sparen bij een (buitenlandse) bank. Dit stelsel is er namelijk voor om jouw geld te vergoeden wanneer een bank failliet gaat.

Depositogarantiestelsel Europa

Hieronder zie je de depositogarantiestelsels van verschillende lande uit Europa met de daarbij horende dekking. Dit zijn de stelsels van de banken die Raisin als partner heeft. Andere Europese banken vallen onder een gelijkwaardig stelsel.

LandGarantiefonds/beheerderBeschermingslimiet (per rekeninghouder per bank)Terugbetalingsvaluta & -termijn
BelgiëGarantiefonds (GF)€ 100.000Euro (EUR)
DuitslandEntschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)€ 100.000Euro (EUR)
EstlandTagatisfond (TF)€ 100.000Euro (EUR)
FinlandTalletussuojarahasto/Financial Stability Authority€ 100.000Euro (EUR)
FrankrijkFonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)€ 100.000Euro (EUR)
ItaliëFondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)€ 100.000Euro (EUR)
LetlandLatvijas Noguldījumu garantiju fonds (NGF)€ 100.000Euro (EUR)
LitouwenIndėlių ir investicijų draudimas (Iidraudimas)€ 100.000Euro (EUR)
NederlandNederlandse Depositogarantiestelsel/DNB€ 100.000Euro (EUR)
NoorwegenBankenes sikringsfond€ 100.000Euro (EUR)
OostenrijkEinlagensicherung AUSTRIA GmbH€ 100.000Euro (EUR)
PolenBankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)€ 100.000Poolse złoty (PLN)
PortugalFundo de Garantia de Depósitos (FGD)€ 100.000Euro (EUR)
RoemeniëFondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)€ 100.000Roemeense leu (RON)
SlowakijeFond ochrany vkladov (Fov)€ 100.000Euro (EUR)
SpanjeFondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD)€ 100.000Euro (EUR)
TsjechiëGaranční Systém Finančního Trhu (GSFT)€ 100.000Tsjechische kroon (CZK)
ZwedenRiksgäldenSEK 1.050.000Euro (EUR)

Het depositogarantiestelsel uitgelegd

Het depositogarantiestelsel beschermt spaarders in geval van een bankfaillissement. Als een bank failliet gaat, garandeert dit stelsel dat spaarders tot een bepaald bedrag hun geld terugkrijgen. In de Europese Unie is deze beschermingslimiet vastgesteld op € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Het stelsel zorgt ervoor dat spaarders vertrouwen kunnen hebben in het bankwezen en moedigt hen aan om geld op een bankrekening te houden. Dit draagt ​​bij aan financiële stabiliteit.

Richtlijnen van de Europese Unie stellen specifieke eisen aan de depositogarantiestelsels van lidstaten, zoals de terugbetalingstermijn en de financiering van het stelsel. Deze regels zorgen voor consistentie en bescherming voor spaarders in alle EU-landen.

Lees ook: Raisin Bank Betrouwbaar en Veilig? Lees onze ervaringen

Hoe wordt het depositogarantiestelsel in Europa gefinancierd?

Het depositogarantiestelsel wordt gefinancierd door de banksector zelf. Banken betalen premies aan een depositogarantiefonds. Dit fonds wordt beheerd door een overheidsinstantie of een speciale organisatie. Deze premies worden gebruikt om een reservefonds op te bouwen, dat wordt gebruikt om spaartegoeden terug te betalen in geval van een bankfaillissement.

De hoogte van de premies die banken betalen, wordt vaak bepaald op basis van het risico dat een bank failliet gaat. Banken die een hoger risico lopen, betalen meestal hogere premies.

In sommige gevallen kan de overheid bijspringen om het depositogarantiestelsel te financieren, vooral als er sprake is van een grootschalig bankfalen waarbij de reserves van het garantiefonds ontoereikend zijn.

Lees ook: Welke Bank bij Raisin en waarom?

De geschiedenis van het depositogarantiestelsel

Sinds 1994 heeft de Europese Gemeenschap een minimumharmonisatie ingesteld voor depositogarantieregelingen in lidstaten. De financiële crisis van 2008 dwong de EU echter om betere dekking te bieden, zoals vastgesteld in Richtlijn 2009/14/EG.

Vanaf 2010 is het dekkingsbedrag verhoogd naar € 100.000 per rekeninghouder per bank. Ook is de terugbetalingstermijn teruggebracht naar maximaal 20 werkdagen. Dit is de periode tussen inwerkingtreding van een stelsel en beschikbaarstelling van spaargeld aan rekeninghouders.

Richtlijn 2014/49/EU scherpte de criteria verder aan en voerde meer harmonisatie in de EU door. Belangrijke veranderingen zijn:

  • Terugbetalingstermijn: 7 werkdagen (vanaf 2024)
  • Harmonisatie van ‘ex-ante’ financiering van nationale stelsels: fondsen moeten tegen 2024 minstens 0,8% van gedekte tegoeden hebben.

Welke banken vallen onder het Depositogarantiestelsel?

Criteria voor deelname

Het depositogarantiestelsel geldt voor bijna alle banken in Europa. Banken moeten een vergunning hebben van de centrale bank in hun land. Ze moeten ook bijdragen aan het garantiefonds. Dit fonds betaalt spaarders terug als een bank failliet gaat.

Uitzonderingen en speciale gevallen

Niet alle banken vallen onder het depositogarantiestelsel. Beleggingsbanken en sommige buitenlandse banken kunnen buiten de regeling vallen. Controleer altijd of jouw bank meedoet aan het stelsel. Speciale gevallen zoals gezamenlijke rekeningen of rekeningen in andere valuta kunnen andere regels hebben.

Rol van centrale banken en toezichthouders

Centrale banken en toezichthouders spelen een belangrijke rol. Deze controleren of banken aan de eisen voldoen. Ze zorgen ook voor het beheer van het garantiefonds. Bij een faillissement zorgen ze voor een snelle uitbetaling aan spaarders. Hun toezicht moet voor vertrouwen en stabiliteit in het banksysteem zorgen.

Lees ook: Raisin Review

Wat zijn de beperkingen van het Depositogarantiestelsel?

  • Situaties waarin de garantie niet geldt

Het depositogarantiestelsel biedt niet altijd bescherming. Deposito’s boven het gegarandeerde bedrag van € 100.000 per bank per rekeninghouder zijn niet gedekt. Beleggingen zoals aandelen en obligaties vallen ook niet onder de garantie. Daarnaast zijn deposito’s bij beleggingsbanken vaak uitgesloten.

  • Beperkingen in de dekking

De dekking heeft enkele beperkingen. De garantie geldt per bank, niet per rekening. Heb je bij meerdere banken rekeningen, dan geldt de garantie per bank. Gezamenlijke rekeningen delen dezelfde garantie. Dat betekent dat het totale bedrag wordt gedeeld onder de rekeninghouders. Ook geldt de garantie niet voor tegoeden in buitenlandse valuta bij sommige banken.

  • Risico’s voor spaarders

Spaarders lopen risico als hun deposito boven het gegarandeerde bedrag uitkomt. In dat geval kan een faillissement leiden tot verlies van een deel van hun geld. Ook moeten spaarders oppassen bij banken die niet onder het depositogarantiestelsel vallen. Het is belangrijk om te weten welke banken en rekeningen wel en niet gedekt zijn. Zo voorkom je onverwachte verliezen.

Veelgestelde vragen over het Depositogarantiestelsel

Hoe vraag je een vergoeding aan?

Bij een bankfaillissement krijg je meestal automatisch bericht van de toezichthouder. Volg de instructies in deze communicatie om een vergoeding aan te vragen. Meestal moet je een formulier invullen en je identiteit bevestigen. De uitbetaling vindt meestal binnen 20 werkdagen plaats.

Wat gebeurt er als je meer dan het gegarandeerde bedrag hebt?

Als je meer dan €100.000 bij één bank hebt, kan het deel boven dit bedrag verloren gaan bij een faillissement. Het is slim om je spaargeld te spreiden over meerdere banken om volledige dekking te krijgen.

Welke soorten rekeningen vallen onder de garantie?

Het depositogarantiestelsel dekt spaarrekeningen, betaalrekeningen en termijndeposito’s. Beleggingsrekeningen en aandelen vallen buiten de dekking. Controleer altijd bij je bank welke rekeningen onder de garantie vallen.

Wat moet je doen als je bank failliet gaat?

Blijf rustig en volg de communicatie van de toezichthouder. Verzamel alle relevante documenten zoals bankafschriften en identiteitsbewijzen. Dien je claim in volgens de instructies. Het proces verloopt meestal vlot, maar wees geduldig.

Kan het gegarandeerde bedrag veranderen?

Ja, het gegarandeerde bedrag kan veranderen door nieuwe wetgeving of economische omstandigheden. Houd de nieuwsberichten en updates van de toezichthouder in de gaten om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Zijn ook niet-Europese banken gedekt?

Niet-Europese banken met vestigingen in Europa kunnen onder het Europese depositogarantiestelsel vallen als ze een vergunning hebben van een Europese toezichthouder. Controleer altijd of de bank waar je je geld stalt onder de garantie valt.