Enterprise Value Uitleg

Enterprise Value Volledige uitleg & betekenis

Enterprise Value is een begrip die je in de financiële wereld regelmatig tegenkomt, maar wat betekent het? Kort uitgelegd:

De ondernemingswaarde, ook wel bekend als de Enterprise Value (EV), vertegenwoordigt de totale waarde van een bedrijf, inclusief schulden en eventuele kasreserves.

Belangrijke punten
Ondernemingswaarde (EV) meet de totale waarde van een bedrijf en wordt vaak gebruikt als een meer allesomvattend alternatief voor de marktkapitalisatie van het eigen vermogen.
In de berekening van de ondernemingswaarde worden de marktkapitalisatie van een bedrijf meegenomen, evenals kortlopende en langlopende schulden en eventuele liquide middelen op de balans van het bedrijf.
Ondernemingswaarde dient als basis voor veel financiële ratio’s die de prestaties van een bedrijf meten.

Wat betekent enterprise value?

Enterprise Value is een belangrijk begrip in de financiële wereld. Het wordt vaak gebruikt bij het analyseren van bedrijven en het bepalen van hun werkelijke waarde.

 • Definitie: Enterprise Value, ook wel bekend als ondernemingswaarde, vertegenwoordigt de totale waarde van een bedrijf, inclusief zowel de waarde van de uitstaande aandelen als de schulden van het bedrijf.
 • Alomvattend Beeld. De EV biedt een alomvattend beeld van de financiële positie van een onderneming. Hierbij worden zowel activa als passiva meegenomen.
 • Berekening. Je berekent de Enterprise Value door de marktkapitalisatie van het bedrijf op te tellen bij de schulden en het eigen vermogen. Vervolgens trek je de liquide middelen hier af.

Componenten van Ondernemingswaarde (EV)

Ondernemingswaarde maakt gebruik van cijfers uit de financiële overzichten van een bedrijf en de huidige marktprijzen. De componenten die EV vormen zijn:

 • 1. Marktkapitalisatie. De totale waarde van de uitstaande gewone en preferente aandelen van een bedrijf.
 • 2. Schulden. De som van langlopende en kortlopende schulden.
 • 3. Ongefundeerde pensioenverplichtingen (indien van toepassing). Het bedrag aan kapitaal dat ontbreekt om pensioenuitkeringen te dekken of het bedrag dat een bedrijf moet reserveren om pensioenbetalingen te doen in een niet gefinancierd plan. Dit kan aan de marktkapitalisatie worden toegevoegd als deze waarde aanwezig is.
 • 4. Minderheidsbelang. De eigen vermogenswaarde van een dochteronderneming met minder dan 50% eigendom. Deze waarde kan je toevoegen aan de marktkapitalisatie voor de berekening van EV.
 • 5. Kas en kasequivalenten. Het totale bedrag aan contanten, deposito’s, wissels, postwissels, handelspapier, verhandelbare effecten, geldmarktfondsen, kortlopende overheidsobligaties of schatkistpapier dat een bedrijf bezit.

Formule en Berekening van Ondernemingswaarde

De formule voor het berekenen van de ondernemingswaarde (EV) is als volgt:

EV = MK + Totale Schulden – K

 • MK = Marktkapitalisatie; gelijk aan de huidige aandelenkoers vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen.
 • Totale schulden = Gelijk aan de som van kortlopende en langlopende schulden
 • K = Kas en kasequivalenten; de liquide activa van een bedrijf, maar dit kan marktgerelateerde effecten uitsluiten

Om de marktkapitalisatie te berekenen – indien niet direct beschikbaar online – vermenigvuldig je het aantal uitstaande aandelen met de huidige aandelenkoers. Vervolgens tel je alle schulden op de balans van het bedrijf op.

Meestal kun je marktkapitalisatie van een bedrijf simpelweg vinden op financiële websites.

Wat kun je met de Enterprise Value

Ondernemingswaarde (EV) is anders dan de simpele marktkapitalisatie. Deze wordt gezien als een nauwkeurigere weergave van een bedrijfswaarde. EV vertelt investeerders de waarde van een bedrijf en hoeveel een ander bedrijf zou moeten betalen om het te kopen.

SituatieBetekenis
Negatieve EVDe waarde van kas en kasequivalenten is hoger dan de totale waarde van marktkapitalisatie en schulden, wat aangeeft dat het bedrijf zijn middelen niet optimaal benut. Extra cash kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals uitkeringen, aandeleninkoop, uitbreiding, onderzoek, onderhoud, salarisverhogingen of schuldaflossingen.

Ondernemingswaarde als waarderingsmethode

 • Ondernemingswaarde vormt de basis voor veel financiële ratio’s die de prestaties van een bedrijf meten.
 • De ondernemingsmultiple bevat bijvoorbeeld de ondernemingswaarde en relateert de totale waarde van een bedrijf uit alle bronnen aan een maatstaf van operationele inkomsten: de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA).
 • EBITDA meet het vermogen van een bedrijf om omzet te genereren. Het wordt gebruikt als alternatief voor eenvoudige winst of nettowinst (in sommige gevallen).
 • EBITDA kan echter misleidend zijn omdat het de kosten van kapitaalinvesteringen zoals onroerend goed, fabrieken en apparatuur verwijdert.
 • Een andere figuur, EBIT, kan worden gebruikt als een vergelijkbare financiële maatstaf zonder het nadeel van het verwijderen van afschrijvings- en amortisatiekosten die verband houden met onroerend goed, fabrieken en apparatuur (PP&E).

Lees ook: Wat is de P/E ratio? – Koers winst verhouding uitleg

Samenvatting

PuntenBeschrijving
DefinitieEnterprise Value (EV), ook bekend als ondernemingswaarde, vertegenwoordigt de totale waarde van een bedrijf.
Alomvattend BeeldEV biedt een alomvattend beeld van de financiële positie van een onderneming door zowel activa als passiva te omvatten.
BerekeningEV wordt berekend door de marktkapitalisatie van het bedrijf op te tellen bij de schulden en het eigen vermogen, en vervolgens de liquide middelen af te trekken.
Componenten van Ondernemingswaarde (EV)Belangrijke componenten zijn onder andere de marktkapitalisatie, schulden, pensioenverplichtingen, minderheidsbelangen en kasreserves.
Formule en Berekening van OndernemingswaardeDe formule voor het berekenen van EV is: EV = Marktkapitalisatie + Totale Schulden – Kas en kasequivalenten.
BetekenisEV wordt gezien als een nauwkeurigere weergave van de bedrijfswaarde dan alleen de marktkapitalisatie. Het vertelt investeerders hoeveel een ander bedrijf zou moeten betalen om het bedrijf te kopen.
ToepassingenEV vormt de basis voor veel financiële ratio’s die de prestaties van een bedrijf meten.

Lees ook: Wat is de P/S ratio? Koers omzet verhouding uitleg