Wat is een moat

Wat is een moat – Aandelen met een moat

Wat is een (economische) moat? Binnen het beleggen een belangrijk onderdeel.

Wat is een moat?

Een moat is een economische voorsprong op de concurrentie. Bijvoorbeeld door een jarenlange voorsprong in technologie. Als voorbeeld: Google heeft zoveel naamsbekendheid en gebruikers, hierdoor hebben nieuwe bedrijven in deze sector een enorme achterstand. Om over het algoritme nog maar te zwijgen

Moat betekent letterlijk vertaald ‘slotgracht’, wat ook een beetje het idee is. Waar een slotgracht het kasteel vroeger moest beschermen, is het doel van een moat om het bedrijf tegen concurrenten te beschermen. Met behulp van een voorsprong/voordeel waardoor het bedrijf zich onderscheidt van zijn concurrenten.

Lees ook: FXFlat review – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

Waar komt het woord ‘moat’ vandaan?

Wereldberoemde belegger Warren Buffet begon met deze uitspraak. In het zakenblad Fortune schreef hij over de moat in 1999.

The key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society, or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and, above all, the durability of that advantage. The products or services that have wide, sustainable moats around them are the ones that deliver rewards to investors.”

~Warren Buffet

Als we het letterlijk vertalen:

De sleutel tot investeren is niet beoordelen hoeveel een bedrijfstak de samenleving gaat beïnvloeden, of hoeveel deze zal groeien, maar eerder het concurrentievoordeel van een bepaald bedrijf bepalen en vooral de duurzaamheid van dat voordeel. De producten of diensten die brede, duurzame grachten om zich heen hebben, zijn degenen die waarde opleveren voor investeerders.

~Warren Buffet

Voorbeelden van een moat

Een moat is (meestal) een immateriële activa. Denk hierbij aan patenten, overheidslicenties, naamsbekendheid, netwerkeffect, overstapkosten maar ook materiële activa zoals kostenvoordeel.

Patenten
Met een patent kan een bedrijf zijn technische product of proces beschermen tegen gebruik door concurrenten. Met zo’n octrooi kan het bedrijf een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren.

Overheidslicenties
Een licentie biedt een licentiegever de kans extra winst uit zijn octrooi te halen. De licentiegever houdt blijvende zeggenschap over de uitvinding.

Naamsbekendheid
Een moat die erg waardevol is. Een T-shirt met het merk ‘Gucci’ erop gaat voor stukken meer over de toonbank dan een shirt van dezelfde kwaliteit van een niet zo bekend merk.

Netwerkeffect
Het effect van een goed netwerk is van grote waarde. De beste leveranciers, goede klanten en goede distributiepunten zijn enkele voorbeelden van de vele voordelen die een goed netwerk kent.

Overstapkosten
Overstapkosten kunnen de drempel voor een klant verhogen om van aanbieder te veranderen. Zo versterk je de klantenbinding en behoud je meer klanten.

Kostenvoordeel
Wanneer je dezelfde producten kunt produceren voor veel minder kosten is dat een groot voordeel. Kijk maar naar China. Chinese producenten kunnen veel goedkoper goederen produceren dan Westerse landen. Hierdoor heb je een andere moat zoals naamsbekendheid nodig om hier tegen op te kunnen.

No Moat, Narrow Moat, Wide Moat

De term geeft aan in welke mate het bedrijf een concurrentievoordeel heeft. Bedrijven zonder voorsprong vallen onder de categorie ‘No Moat’. Bedrijven met een kleine voorsprong hebben een ‘Narrow Moat’. De term ‘Wide Moat’ wordt gegeven aan bedrijven die een duidelijke voorsprong hebben voor jaren.

970x250

Bedrijven met een concurrentievoordeel

Ten slot geven we een paar voorbeelden van bedrijven met een duidelijke moat.

Google

Google: Google heeft niet alleen een erg doorontwikkeld algoritme. Het is de grootste en meest gebruike zoekmachine. Hierdoor is het voor concurrenten vrijwel onmogelijk hier tegen te concurreren.

Tesla

Tesla is al vroeg begonnen met de ontwikkeling van elektrische voertuigen en alles wat daar bij komt kijken. Ook de software voor autonoom rijden is bij tesla in een vergevorderd stadium. Hierdoor heeft Tesla veel kennis en software die jaren voorloopt op de concurrentie.

Nike

Nike is een van de vele voorbeelden van merken met goede naamsbekendheid. Hierdoor vallen leuke marges te behalen.

Bronnen

Investopedia: How an Economic Moat Provides a Competitive Advantage

Merriam-webster: Moat