Solvabiliteit uitleg

Wat is Solvabiliteit? – Solvabiliteit Betekenis en Uitleg

Wat is de solvabiliteit? De solvabiliteit is een ratio die je wel eens tegenkomt binnen het bedrijfsleven. De solvabiliteit wordt gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf te meten. In dit artikel leggen we je alles uit over de solvabiliteit, de berekening en de ratio. Het korte antwoord luidt als volgt:

De solvabiliteit heeft te maken met de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. Beide vallen onder de passiva en staan daarom aan de creditzijde van de balans. Het vreemd vermogen is opgebouwd uit de verplichtingen en/of schulden van de onderneming. In begrijpelijke taal staat de solvabiliteit daarom voor de verhouding tussen het vermogen van de onderneming zelf en het geleend vermogen.

Wat is solvabiliteit?

Zoals hierboven in het beknopte antwoord werd vermeld heeft de solvabiliteit te maken met de verhouding tussen het vermogen. Het eigen vermogen en het vreemde vermogen. Deze twee samen vormen de creditzijde van de balans. Om te begrijpen hoe dit werkt, is een stukje kennis over de balans van belang.

De balans bestaat uit een credit- en debetzijde. Dit moet beide hetzelfde bedrag zijn. Aan de debetzijde staan de bezittingen van de onderneming. Ook wel activa genoemd. De activa verminderd met het vreemde vermogen is het eigen vermogen. 

De solvabiliteit is niet hetzelfde als liquiditeit. Beide zeggen iets over de financiële situatie van het bedrijf. Toch kun je een goede solvabiliteit hebben maar een slechte liquiditeit. Bijvoorbeeld wanneer je vermogen grotendeels is geïnvesteerd in voorraad. 

Lees ook: FXFlat review – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

Hoe bereken je de solvabiliteit?

Om de solvabiliteit van een onderneming te berekenen heb je twee gegevens nodig. Het eigen vermogen en het totale vermogen. Beide te vinden op de jaarrekening. Daarna is de formule als volgt:

Solvabiliteit = Eigen vermogen / Totaal vermogen × 100%.

Voorbeeld:

De onderneming heeft een totaal vermogen van zo’n € 3 miljoen en een eigen vermogen van € 600.000. De berekening is dan als volgt:

600,000 / 3,000,000 × 100% = 20%.

Dat wil zeggen dat van elke euro die de onderneming op papier bezit, 20 cent eigen geld is. Dit is hoe je de solvabiliteit in theorie gemakkelijk kunt inschatten. In praktijk willen potentiële geldverstrekkers nog wel eens extra aanpassingen maken om hun risico te beperken. Zo kan goodwill bijvoorbeeld van het eigen vermogen worden afgehaald. Raadpleeg daarom in specifieke gevallen een financieel adviseur.

Lees ook: Wat is de P/S ratio? Koers omzet verhouding uitleg

Is een goede solvabiliteit belangrijk?

Een goede solvabiliteit is als ondernemer belangrijk. Ten eerste voor jezelf om zo financieel sterker te staan. Zo kun je in tijden dat je onderneming mindere resultaten boekt financiële tegenvallers beter opvangen. 

Daarnaast zorgt een goede solvabiliteit voor een betere rente wanneer je externe financieringen zoekt. In dit geval kijkt de potentiële geldverstrekker vaak óók naar de liquiditeit. Beide hebben te maken met het risico wat de geldverstrekker loopt. Vaak gaan risico en rente samen, een hoger risico betekent daardoor vaak een hogere rente. Een goede (hoge) solvabiliteit en liquiditeit drukken het risico.

Wat is een goede solvabiliteit?

Een goede solvabiliteit is dus belangrijk, maar wat is een goede solvabiliteit? De norm van solvabiliteit die financiers hanteren, verschilt per type onderneming. Vaak zit dit tussen de 15-30%. Maar vrijwel altijd geldt: hoe hoger, hoe beter.

Lees ook: Wat is CapEx? Capital Expenditure Betekenis & Uitleg

Hoe verbeter je de solvabiliteit?

Simpel gezegd verbeter je de solvabiliteit door de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen te vergroten. Dit kan op meerdere manieren. Hieronder een paar voorbeelden:

  • Vergroot je winst. Een manier om je solvabiliteit te verbeteren is door je winst te vergroten. Je winst vergroten kan bijvoorbeeld door je inkomsten te vergroten en/of je kosten te verlagen.
  • Zorg dat klanten sneller openstaande rekeningen betalen. Op die manier hoef je minder geld te lenen waardoor je minder vreemd vermogen in je organisatie hebt. Dit kun je doen door verkorte betalingstijden te hanteren. 
  • Optimaliseer je voorraadbeheer. Door efficiënt om te gaan met de in- en uitstroom van de goederen in je voorraad kun je deze laag houden. Je voorraad kost geld, dit geld kun je niet gebruiken zolang het vastzit in je voorraad. Pas nadat je het verkoopt of verwerkt zal het uiteindelijk geld opleveren. Door je voorraad laag te houden verlaag je het totale vermogen. Bij hetzelfde eigen vermogen zorg je daarom voor een hogere solvabiliteit.
  • Verlaag of stop met het uitgeven van dividend. Mocht je dividend uitbetalen, dan kun je de solvabiliteit verhogen door dit te stoppen of verlagen. 

Lees ook: NAGA Review – Tips & Ervaringen

Bronnen

Wikipedia: Solvency

Investopedia: What Is Solvency? Definition, How It Works With Solvency Ratios