Securities lending uitleg

Wat is Securities Lending? Effecten uitleen uitleg

Securities Lending betekent letterlijk het uitlenen van effecten. Dit kan een broker doen met jouw effecten, of de uitgever van een ETF met de onderliggende waarde die is opgenomen. Op al deze zaken en de risico’s, voor- en nadelen gaan we in op dit artikel. Het korte antwoord is:

Securities Lending betekent het uitlenen van effecten aan een derde partij. Dit gaat vaak met een broker als tussenpersoon, deze regelt dat de lenende partij zijn effecten krijgt en de uitlenende partij het onderpand en vergoeding. Reden om te lenen kan zijn om te shorten of te hedgen. Reden om uit te lenen kan zijn om de financiële vergoeding, tegenover het lage risico door het onderpand.

Belangrijkste punten
Securities lending is het uitlenen van effecten in ruil voor een vergoeding, waardoor beleggers extra inkomsten kunnen genereren.
Risico’s van securities lending zijn tegenpartijrisico, marktrisico, operationeel risico en juridisch risico.
Effecten zoals aandelen, obligaties, ETF’s en derivaten kunnen worden uitgeleend.
Beleggers kunnen hun uitgeleende effecten meestal op elk moment terugvragen, maar er kunnen beperkingen en voorwaarden zijn.

Wat is Securities Lending?

Securities Lending betekent letterlijk vertaald ‘effecten (uit)lenen’. Dit gebeurt tegen een (financiële) vergoeding. Dit wordt vaak als een risico gezien, en dat kan het ook zeker zijn. Om het uitlenen van je effecten veiliger te maken krijg je een onderpand. Dit onderpand moet meer bedragen dan de lening zelf. Meestal wordt er gerekend tussen de 102% en 105% van het geleende effect. Dit kan geld zijn, maar ook andere effecten. 

Wanneer het gaat om andere effecten, kan ook van deze effecten de waarde fluctueren. Om dit zo goed mogelijk te waarborgen wordt er daarom op dagelijkse basis gekeken of het onderpand nog voldoet.

Het economische eigendom blijft van de uitlener. Dit vertaalt zich in het blijven ontvangen van (dividend)uitkeringen die het effect uitkeert. Dit gebeurt wel met een omweg, maar daar merk je als uitlener van het effect maar weinig van. De lener van het effect krijgt in eerste instantie de uitkeringen. Deze is namelijk juridisch eigenaar op het moment van lenen. Met het juridische eigendom gaan ook de (stem)rechten e.d. mee naar de lener.

De uitlener krijgt een zogenoemd ‘manufactured dividend‘ van de lener ter waarde van het volledige bedrag van de initiële uitkering(en).

Securities Lending is dus een overeenkomst tussen een lener en uitlener, met tussenkomst van een derde partij (de broker). Deze overeenkomst kan dagelijks worden opgezegd. 

Lees ook: eToro Review 2023 – Tips & Ervaringen, Copy Trading en meer

Securties Lending FXFlat Broker

Waarom effecten lenen?

Effecten lenen en uitlenen gaat doorgaans met een broker of andere tussenpersoon. Deze zorgt ervoor dat de lener zijn lening krijgt en de uitlener een onderpand. Wat dit onderpand inhoud komen we zo op terug.

Het uitlenen en lenen kennen beide verschillende voordelen. De lener van een effect kan dit doen om een van de volgende redenen:

 • Short gaan
 • Arbitrage
 • Hedgen

Short gaan

Om short te kunnen gaan, heb je een aandeel nodig om te verkopen. Bij Short ‘verkoop‘ je immers een aandeel of effect om deze later terug te kopen. Dit doe je wanneer je verwacht dat de koers gaat dalen.

Om een effect te kunnen verkopen heb je wel een nodig. Aangezien je later pas een koopt, en eerst verkoopt, heb je op dat moment nog geen effect. Daar komt Securities Lending van pas. Je leent een aandeel wat je gelijk verkoopt. Deze handeling hoef je niet handmatig te doen, maar gaat automatisch nadat je een short order doorvoert bij je broker.

Bij het lenen van een effect gaan ook alle rechten over naar de lener. Eventueel stemrecht, recht op dividend en andere mogelijke uitkeringen. Vaak is in de overeenkomst overeengekomen dat de lener deze uitkeringen betaald aan de verstrekker van het effect.

Arbitrage

Arbitrage is de gelijktijdige aankoop en verkoop van hetzelfde of een vergelijkbare bezitting op verschillende markten om te profiteren van kleine verschillen in de genoteerde prijs van deze bezitting. Het maakt gebruik van kortstondige variaties in de prijs van identieke of vergelijkbare financiële instrumenten op verschillende markten of in verschillende vormen.

Arbitragetransacties vinden plaats in aandelen, grondstoffen en valuta’s.

Hedgen

Bij hedgen dek je een financiële investering af met een andere investering. Reden om dit te doen is het verminderen van marktrisico. 

Je denkt bijvoorbeeld dat NVIDIA nu zo hoog gewaardeerd is dat deze wel moet dalen. Dan kun je een NVDA short positie openen. Mocht de markt echter in een flinke bull run terecht komen kan deze NVIDIA daar in meenemen. Om dat risico tegen te gaan zou je een LONG positie in de NASDAQ kunnen innemen. Beide zijn tech en high beta.

Hedgen is dus een vorm van je vermogen of positie(s) beschermen. Dit is echter niet gratis, los van de kosten van de hedge positie zelf maak je minder rendement.

Lees ook: Wat is de P/S ratio? Koers omzet verhouding uitleg

Waarom effecten uitlenen?

Wanneer je belegt, is het wellicht niet direct voor de hand liggend om je effecten uit te lenen. Het is een proces waarbij jij als belegger je effecten tijdelijk uitleent aan een andere partij. In ruil daarvoor ontvang je een vergoeding, meestal in de vorm van een rente of een vergoeding gebaseerd op de waarde van de uitgeleende effecten.

Dat is de hoofdreden voor de meeste beleggers die hun effecten uitlenen. Voor een zo duidelijk mogelijk beeld hebben we alle voordelen hieronder opgesomd:

 • Extra inkomsten genereren: Door je effecten uit te lenen, kun je een extra bron van inkomsten genereren. De vergoeding die je ontvangt, kan een mooie aanvulling zijn op je beleggingsrendement.
 • Gebruik maken van inactieve posities: Soms heb je effecten in je portefeuille die gedurende bepaalde periodes niet veel doen. In plaats van ze gewoon in je portefeuille te houden, kun je ze uitlenen en profiteren van de vergoeding, terwijl je ze later nog steeds kunt verkopen wanneer de prijzen gunstig zijn.
 • Liquiditeit bevorderen: Het uitlenen van effecten kan bijdragen aan het vergroten van de liquiditeit op de financiële markten. Door effecten beschikbaar te stellen voor lening, help je andere marktdeelnemers om aan hun handelsbehoeften te voldoen, wat de efficiëntie van de markt ten goede kan komen.

Het uitlenen van effecten kan dus aantrekkelijk zijn vanuit verschillende perspectieven: extra inkomsten, betere benutting van je portefeuille, bevordering van liquiditeit en risicobeheer. Uiteraard zijn er ook risico’s verbonden aan het uitlenen van effecten, zoals het risico dat de lener de effecten niet teruggeeft. Daarom is het belangrijk om het proces goed te begrijpen en zorgvuldig te selecteren aan wie je je effecten uitleent.

Lees ook: Wat is de P/E ratio? – Koers winst verhouding uitleg

Onderpand op de lening

Volgens de huidige regelgeving moeten leners ten minste 100 procent van de waarde van het effect als onderpand verstrekken aan de uitlenende partij. Onderpand voor effecten hangt ook af van de volatiliteit. Het minimale initiële onderpand op effectenleningen is ten minste 102 procent van de marktwaarde van de uitgeleende effecten. Voor schuldbewijzen dient eventuele rente ook als onderpand te worden gegeven.

De lener van het effect verstrekt een vergoeding voor het lenen aan de verstrekker van het effect. Deze vergoeding gaat doorgaans niet volledig naar de verstrekker. De tussenpersoon pakt hier een aandeel in. Daar heeft deze recht op voor het bemiddelen van deze overeenkomst.

Wie is eigenaar van het effect?

Wanneer jij effecten koopt, word jij de eigenaar van die effecten. Jij hebt de juridische eigendom na aankoop.

Hoewel jij de eigenaar bent, worden de effecten vaak bewaard door een financiële instelling, zoals een bank of een effectenmakelaar. Dit wordt gedaan om de effecten veilig te bewaren en te zorgen voor een efficiënte afwikkeling van transacties.

Deze financiële instelling treedt op als jouw tussenpersoon en wordt de ‘nominee’ genoemd. De nominee registreert de effecten op zijn naam, maar houdt ze namens jou. Dit wordt ook wel ‘gegireerd’ genoemd. Het is belangrijk om te begrijpen dat hoewel de nominee de formele registratie heeft, jij nog steeds de uiteindelijke economische eigenaar bent van de effecten.

Wanneer je effecten uitleent, blijf je economisch eigenaar hiervan. Dat houdt in dat de koersschommelingen voor jouw rekening blijven. Dit resulteert in zowel een verlies bij daling, als in koerswinst bij een stijging in de koers van het effect. 

Echter ben je (tijdelijk) geen juridisch eigenaar meer. Een aandeelhoudersvergadering bijwonen en/of stemmen zijn daarom niet mogelijk op moment van uitlenen. 

Dat betekent niet dat je niet kunt verkopen op het moment van uitlenen. Je kunt op elk gewenst moment je effect alsnog verkopen. Dit betekent wel dat je de potentiële vergoeding misloopt, doordat je de overeenkomst verbreekt.

Lees ook: FXFlat review 2023 – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

Welke vergoeding krijg je voor Securities Lending?

De vergoeding die je ontvangt voor securities lending kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Eén van die factoren is de vraag en het aanbod op de markt. Als er veel vraag is naar bepaalde effecten, kun je meestal een hogere vergoeding verwachten.

De vergoeding kan worden uitgedrukt als een rentepercentage of als een vergoeding gebaseerd op de waarde van de uitgeleende effecten. Het is belangrijk om te weten dat de vergoeding meestal periodiek wordt betaald, bijvoorbeeld op maandelijkse of kwartaalbasis.

Naast de vergoeding voor het uitlenen van de effecten kunnen er ook andere kosten en vergoedingen zijn die van invloed zijn op het uiteindelijke rendement dat je ontvangt. Denk hierbij aan administratieve kosten, transactiekosten en de kosten voor het verzekeren van de uitgeleende effecten.

Het is ook goed om te weten dat de vergoeding die je ontvangt voor securities lending niet altijd vaststaat. Het kan variëren op basis van marktomstandigheden en andere factoren. Het is daarom verstandig om de vergoedingen regelmatig te evalueren en te vergelijken voordat je besluit je effecten uit te lenen.

De uiteindelijke vergoeding hangt af van veel factoren, waaronder ook je broker. Waarschijnlijk zul je op het platform waar je je aandelen aanhoudt, hier meer over kunnen vinden.

De opbrengst van effecten uitleen bij ETF’s is meestal opgenomen in het fondsrapport. Elke ETF heeft zo’n rapport, als het fonds aan Securities Lending doet, kun je in dit rapport terugvinden hoe en wat.

Wat zijn de risico’s van Securities Lending?

Wanneer je besluit om je effecten uit te lenen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan. Hoewel securities lending voordelen kan bieden, zijn er ook enkele risico’s waar je rekening mee moet houden.

Een van de belangrijkste risico’s is het tegenpartijrisico. Dit houdt in dat de lener mogelijk niet in staat is om de uitgeleende effecten terug te geven. Als dit gebeurt, loop je het risico dat je jouw effecten kwijtraakt. Om dit risico te beperken, is het belangrijk om zorgvuldig te selecteren aan wie je je effecten uitleent en om eventuele risicobeheermaatregelen te overwegen, zoals het vragen van onderpand.

Daarnaast bestaat er een operationeel risico. Dit omvat risico’s die voortkomen uit fouten in de uitvoering van het uitlenen van effecten, zoals fouten in de administratie of vertragingen bij de afwikkeling van transacties. Het is belangrijk om samen te werken met betrouwbare tussenpersonen en om ervoor te zorgen dat er duidelijke afspraken zijn over de operationele aspecten van het proces.

Tot slot is er het juridische risico. Dit houdt in dat er geschillen kunnen ontstaan over de rechten en verplichtingen met betrekking tot de uitgeleende effecten. Het is belangrijk om juridische documentatie zorgvuldig te beoordelen en ervoor te zorgen dat alle relevante voorwaarden en clausules zijn opgenomen.

Lees ook: De Beste AI ETF Kopen – Top 9 Artificial Intelligence ETF’s

Hoe maak je gebruik van Securities Lending?

Als je wilt profiteren van securities lending, zijn er enkele stappen die je kunt volgen. Hier is een eenvoudige handleiding om je op weg te helpen:

 • Informeer: Begin met het begrijpen van wat securities lending inhoudt. Het is een proces waarbij je jouw effecten tijdelijk uitleent aan een andere partij in ruil voor een vergoeding. Leer meer over de voordelen en risico’s
 • Selecteer een tussenpersoon: Kies een betrouwbare tussenpersoon om mee samen te werken. Dit kan een bank, een effectenmakelaar of een andere financiële instelling zijn. Zorg ervoor dat ze ervaring hebben met securities lending en dat ze goede beveiligingsmaatregelen hebben.
 • Onderzoek de vraag: Analyseer de marktvraag naar de effecten die je bezit. Zijn er andere marktdeelnemers die deze effecten nodig hebben voor handelsdoeleinden? Hoe groot is de vraag en wat voor vergoedingen worden er geboden? Dit helpt je om een inschatting te maken van de potentiële opbrengsten.
 • Beoordeel de risico’s: Begrijp de risico’s van securities lending en bepaal welke risico’s voor jou acceptabel zijn. Denk aan tegenpartijrisico, marktrisico, operationeel risico en juridisch risico. Overweeg eventuele risicobeheermaatregelen, zoals het vragen van onderpand, om jezelf te beschermen.
 • Sluit een overeenkomst af: Werk samen met de tussenpersoon om een overeenkomst voor securities lending op te stellen. Zorg ervoor dat alle belangrijke voorwaarden en vergoedingen duidelijk worden vermeld. Lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat je deze ondertekent
 • Monitor en evalueer: Houd regelmatig toezicht op je uitgeleende effecten. Volg de marktomstandigheden en de prestaties van de lener. Controleer of de vergoedingen en kosten redelijk zijn en of de risico’s worden beheerd zoals afgesproken.

Exacte werkwijze van effecten uitleen verschilt per tussenpersoon.

Lees ook: Wat is een distribuerende ETF? Distribuerende tracker uitleg

FXflat broker

Conclusie: Securities Lending

We hebben gekeken naar de voordelen van het uitlenen van effecten, zoals het genereren van extra inkomsten en het bevorderen van liquiditeit op de markt. Daarnaast hebben we de risico’s benoemd die samen gaan met securities lending, waaronder tegenpartijrisico en marktrisico.

Het is belangrijk om te benadrukken dat securities lending geen one-size-fits-all strategie is. Het is een beslissing die zorgvuldig moet worden overwogen, rekening houdend met je persoonlijke beleggingsdoelen, risicobereidheid en kennis van de markt. Het kan voordelig zijn om je effecten uit te lenen en extra rendement te genereren, maar het brengt ook bepaalde risico’s met zich mee.

Als je ervoor kiest om effecten uit te lenen, is het cruciaal om een betrouwbare tussenpersoon te selecteren en duidelijke afspraken te maken. Je moet de vergoedingen en kosten zorgvuldig evalueren en bewust zijn van eventuele veranderingen in de eigendomsregistratie.

Het is verstandig om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en trends in de wereld van securities lending. Technologische innovaties en veranderingen in regelgeving kunnen invloed hebben op de mogelijkheden en risico’s van het uitlenen van effecten.

Tot slot willen we benadrukken dat het altijd verstandig is om advies in te winnen bij een professionele financieel adviseur voordat je beslissingen neemt over securities lending. Ze kunnen je helpen de mogelijkheden en risico’s te begrijpen en de beste strategie te bepalen die past bij jouw individuele situatie.

Veelgestelde vragen

Wat is securities lending?

Securities lending is het proces waarbij beleggers hun effecten tijdelijk uitlenen aan andere partijen in ruil voor een vergoeding.

Waarom zouden beleggers hun effecten uitlenen?

Beleggers kunnen hun effecten uitlenen om extra inkomsten te genereren, de liquiditeit op de markt te bevorderen en gebruik te maken van inactieve posities in hun portefeuille.

Wat zijn de voordelen van securities lending?

Enkele voordelen van securities lending zijn het verdienen van extra inkomsten, het verbeteren van de efficiëntie van de markt, het benutten van inactieve posities en het verminderen van prijsdruk bij short selling.

Welke effecten kunnen worden uitgeleend?

Effecten zoals aandelen, obligaties, exchange-traded funds (ETF’s) en zelfs futures en opties kunnen worden uitgeleend.

Wat zijn de risico’s van securities lending?

Risico’s van securities lending zijn onder andere tegenpartijrisico (wanneer de lener de effecten niet teruggeeft), marktrisico (waardeverandering van de uitgeleende effecten), operationeel risico en juridisch risico.

Hoeveel vergoeding ontvang ik voor het uitlenen van mijn effecten?

De vergoeding voor securities lending varieert afhankelijk van marktomstandigheden, vraag en aanbod, en het specifieke effect. Het kan worden uitgedrukt als een rentepercentage of als een vergoeding gebaseerd op de waarde van de uitgeleende effecten.

Kan ik mijn uitgeleende effecten op elk moment terugkrijgen?

In de meeste gevallen kunnen beleggers hun uitgeleende effecten op elk moment terugvragen. Er kunnen echter beperkingen en voorwaarden zijn, afhankelijk van de overeenkomst met de lener.

Moet ik een tussenpersoon gebruiken voor securities lending?

Ja, meestal wordt securities lending gefaciliteerd door een tussenpersoon, zoals een bank of een effectenmakelaar. Zij zorgen voor de administratieve afhandeling en het vinden van potentiële leners.

Is securities lending geschikt voor alle beleggers?

Securities lending is niet geschikt voor alle beleggers. Het vereist een goed begrip van de risico’s en het vermogen om deze te beheersen. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je besluit deel te nemen.

Hoe kan ik de betrouwbaarheid van een tussenpersoon voor securities lending beoordelen?

Het is belangrijk om de reputatie, ervaring en betrouwbaarheid van de tussenpersoon te onderzoeken. Lees beoordelingen, vraag naar referenties en zorg ervoor dat ze voldoen aan de regelgeving en normen in de financiële sector.

Bronnen

Investopedia.com: Securities Lending

ecb.europa.eu: What is securities lending? 

blackrock.com: Securities Lending