Algemene voorwaarden

contact@mindbodyfinance.nl

Bedankt voor het bezoeken van onze website, als u gebruik wilt maken van mindbodyfinance.nl dient u akkoord te gaan met en wettelijk gebonden zijn aan de onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u deze website niet te gebruiken.

Wij bieden geen diensten aan en verkopen geen producten aan kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming en actieve betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd. Als u minderjarig bent, geef ons of andere websitebezoekers dan geen persoonlijke informatie.

Onze Privacy policy maakt deel uit van en is onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden. U kunt ons privacy beleid bekijken op mindbodyfinance.nl

Ons antispambeleid maakt deel uit van en is onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden. U kunt ons antispambeleid bekijken op mindbodyfinance.nl

Beleid inzake openbaarmaking van vergoedingen, indien aanwezig, maakt deel uit van deze algemene voorwaarden als er een beleid inzake openbaarmaking van vergoedingen is op mindbodyfinance.nl, maakt het beleid deel uit van en onderhevig aan deze gebruikersvoorwaarden

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen. Als er dergelijke wijzigingen worden aangebracht, zijn ze onmiddellijk van kracht en zullen we u via een bericht op onze homepage van onze website op de hoogte stellen van de aangebrachte wijziging(en). Als u het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen, dient u onze website niet te gebruiken. We kunnen deze gebruikersvoorwaarden om welke reden dan ook en op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen. Als u zich zorgen maakt over deze gebruikersvoorwaarden, moet u deze elke keer lezen voordat u onze website gebruikt. Alle vragen of opmerkingen moeten onder onze aandacht worden gebracht door een e-mail te sturen naar contact@mindbodyfinance.nl en ons informatie te verstrekken met betrekking tot uw probleem.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website beperkt en niet-exclusief is als een niet-overdraagbare herroepbare licentiehouder. We kunnen uw licentie voor het gebruik van onze website en toegang tot onze website om welke reden dan ook en zonder u hiervan op de hoogte te stellen, beëindigen.

Alle inhoud op onze website is eigendom van ons of onze leveranciers van inhoud. Namens onszelf en onze inhoud leveranciers claimen wij alle eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, voor deze inhoud en u mag geen inbreuk maken op die rechten. We zullen iedereen die probeert ons eigendom te stelen, naar de ruimste zin van de wet vervolgen. U gaat ermee akkoord geen inhoud van onze website te kopiëren zonder onze toestemming. Alle verzoeken om onze inhoud (gelieerde ondernemingen) te gebruiken, moeten per e-mail bij ons worden ingediend via contact@mindbodyfinance.nl

Als u denkt dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door de inhoud van onze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar contact@mindbodyfinance.nl, geef een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk, inclusief de feitelijke en wettelijke basis voor uw eigendomsaanspraak.

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website op eigen risico is. We wijzen alle garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot alle uitdrukkelijke garanties, wettelijke garanties en alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. We garanderen niet dat onze website altijd beschikbaar zal zijn, dat de toegang ononderbroken zal zijn, foutloos zal zijn, aan uw eisen zal voldoen of dat eventuele defecten in onze website zullen worden gecorrigeerd.

Informatie op onze website hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden vertrouwd en mag niet worden opgevat als professioneel advies van ons. We kunnen de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie niet garanderen en zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit uw vertrouwen in dergelijke informatie. Als uw rechtsgebied geen beperkingen op garanties toestaat, is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing. Uw enige en exclusieve remedie met betrekking tot uw gebruik van onze website is het niet langer gebruiken van de site.

Onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, incidentele gevolgschade (inclusief schade door verlies van zaken, gederfde winst, rechtszaken en dergelijke), speciale, exemplarische, punitieve of andere schade. onder enige juridische theorie. Die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met onze website, uw websitegebruik of de inhoud, zelfs als we op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor obscene of aanstootgevende inhoud die u ontvangt of bekijkt van anderen terwijl u onze website gebruikt. Als u dergelijke inhoud echter wel ontvangt of bekijkt, neem dan per e-mail contact met ons op via contact@mindbodyfinance.nl zodat we de kwestie kunnen onderzoeken. Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, behouden we ons het recht voor om obsceen of aanstootgevend materiaal dat op onze website is geplaatst, te controleren, te onderzoeken en te verwijderen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u ons en onze gelieerde ondernemingen vrijwaart, verdedigt en ontziet van enige aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van onze website of uw schending van deze algemene voorwaarden

Alle vragen of opmerkingen over deze gebruikersvoorwaarden moeten onder onze aandacht worden gebracht via e-mail naar contact@mindbodyfinance.nl, en ons informatie verstrekken met betrekking tot uw bezorgdheid.

Deze website bevat affiliate links, hierdoor krijgt de eigenaar van de link een commissie, de gebruiker van de links betaald hier niet meer door, maar je steunt op deze manier wel de website waardoor wij meer waardevolle content kunnen creëren.

Deze algemene voorwaarden, inclusief het beleid dat hierin is opgenomen door uitdrukkelijke verwijzing, vormen uw volledige overeenkomst met ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die u aantreft op deze website, hier kunnen geen rechten uit worden ontleent. Wij geven geen financieel advies, alle informatie die u leest op onze website betreft onze visie op bepaalde onderwerpen en dient uitsluitend als vermakend te worden beschouwd.