Wat is OpEx? Operating Expenses uitleg

Wat is OpEx? Operating Expenses uitleg

Operationele kosten of op zijn Engels ‘Operating Expenses’ (OpEx), omvatten alle vaste uitgaven die een bedrijf maakt om operationeel te blijven, zoals salarissen en onderhoud. Kenmerkend aan deze kosten is dat ze terugkerend zijn. Vaste maandelijkse kosten die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering.

Belangrijke Punten

PuntenBeschrijving
Operationele kosten zijn kosten die een bedrijf maakt via normale bedrijfsvoering.Deze kosten omvatten huur, apparatuur, voorraadkosten, marketing, loonlijst, verzekering, eenmalige kosten en fondsen die zijn toegewezen voor onderzoek en ontwikkeling.
De Internal Revenue Service (IRS) staat bedrijven toe om operationele kosten af te trekken als het bedrijf opereert om winst te maken.Bedrijven mogen operationele kosten aftrekken volgens de richtlijnen van de Internal Revenue Service (IRS) als het bedrijf winst beoogt te maken.
Een niet-operationele kostenpost is een uitgave die door een bedrijf wordt gedaan en niet gerelateerd is aan de kernactiviteiten van het bedrijf.Dit type uitgave staat los van de kernactiviteiten van een bedrijf en wordt niet beschouwd als operationele kosten.
Een kapitaaluitgave is een ander type uitgave dat verband houdt met het verkrijgen, onderhouden of upgraden van een bezitting.Dit type uitgave heeft betrekking op het verkrijgen, onderhouden of upgraden van activa en wordt anders behandeld dan operationele kosten.

Wat is OpEx?

OpEx staat voor Operationele Kosten, en het omvat alle uitgaven die een bedrijf maakt om operationeel te blijven. Deze kosten zijn essentieel voor de dagelijkse werking, zoals salarissen, nutsvoorzieningen, onderhoud en administratie. Ze zijn tegenovergesteld aan kapitaaluitgaven (CapEx) en hebben directe invloed op de winstgevendheid en concurrentiekracht van een bedrijf.

 • Dagelijkse Operationele Uitgaven: OpEx omvat kosten die regelmatig voorkomen en nodig zijn om een bedrijf te laten draaien, zoals huur, salarissen en gas/water/elektra.
 • Directe Impact op Winstgevendheid: Veranderingen in operationele kosten hebben onmiddellijk effect op de winstgevendheid van een bedrijf.
 • Onderscheid van CapEx: Het onderscheid tussen operationele kosten (OpEx) en kapitaaluitgaven (CapEx) ligt in de aard van de investeringen – OpEx zijn lopende kosten, terwijl CapEx gerelateerd is aan investeringen in activa op lange termijn.
 • Flexibiliteit en Beheersbaarheid: Omdat operationele kosten regelmatig voorkomen, bieden ze een mogelijkheid tot beheersbaarheid en aanpassing aan veranderende marktomstandigheden.
 • Kritisch voor Concurrentievermogen: Effectief beheer van operationele kosten is essentieel voor het handhaven van concurrentievoordeel en behoud van marges. Doordat dit direct van invloed is op de prijsstelling en efficiëntie van een bedrijf.

Lees ook: Wat is CapEx? Capital Expenditure Betekenis & Uitleg

Voorbeeld Opex

Voorbeeld van Opex

Een voorbeeld van OpEx zijn de lopende kosten die een IT-bedrijf maakt, zoals maandelijkse licentiekosten voor software, kosten voor cloudopslag en salarissen van medewerkers. Deze uitgaven zijn essentieel voor de dagelijkse operaties en worden beschouwd als operationele kosten omdat ze regelmatig voorkomen en nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden.

CategorieVoorbeelduitgaven
SalarissenSalarissen van ontwikkelaars, IT-ondersteuning, management, HR
LicentiekostenMaandelijkse softwarelicenties, abonnementen op softwaretools
CloudservicesKosten voor cloudopslag, -diensten, kosten voor servergebruik
KantoorbenodigdhedenKosten voor kantoorbenodigdheden, zoals papier, inkt, kantoormeubilair
NutsvoorzieningenElektriciteit, internet, water, verwarming/koeling van kantoren
OnderhoudskostenKosten voor onderhoud van IT-infrastructuur, apparatuur, gebouwen
VerzekeringskostenBedrijfsverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Training en OntwikkelingKosten voor training van personeel, workshops, externe opleidingen
ReiskostenZakelijke reiskosten, zoals vliegtickets, treinreizen, brandstof
AdministratiekostenKosten voor boekhouding, belastingadvies, juridische diensten

Wat is het verschil tussen OpEx en CapEx?

Het verschil tussen OpEx (Operationele Kosten) en CapEx (Kapitaaluitgaven) ligt in de aard van de uitgaven en hoe ze financieel behandeld worden.

 • OpEx (Operationele Kosten):
  • Omvat lopende, dagelijkse uitgaven die nodig zijn om een bedrijf draaiende te houden. Zoals salarissen, nutsvoorzieningen en onderhoud.
  • Deze kosten worden als directe uitgaven in de winst- en verliesrekening opgenomen en hebben een directe invloed op de winstgevendheid van een bedrijf.
  • Wordt in hetzelfde boekjaar als waarin de kosten zijn gemaakt, als kosten geboekt.
 • CapEx (Kapitaaluitgaven):
  • Omvat investeringen in activa op lange termijn, zoals gebouwen, machines, apparatuur en software.
  • Deze uitgaven worden geactiveerd op de balans en worden gedurende de levensduur van het activum afgeschreven.
  • Wordt over meerdere boekjaren verspreid als afschrijvingen, waardoor de kosten in de tijd worden gespreid.

Lees ook: Wat is EBITDA? EBIT & EBITDA uitleg

Het belang van Operating Expenses bij een aandelenanalyse

Het begrijpen van OpEx (Operationele Kosten) is belangrijk bij het uitvoeren van aandelenanalyses. Hier zijn enkele redenen waarom OpEx een cruciale rol speelt:

RedenenWaarom belangrijk?
WinstgevendheidsanalyseDirecte invloed op winstmarges en financiële gezondheid.
Voorspellen van Toekomstige PrestatiesVeranderingen duiden op mogelijke toekomstige prestaties.
Vergelijking tussen BedrijvenBiedt inzicht in efficiëntie en concurrentiepositie binnen dezelfde sector.
Besluitvorming over InvesteringenHelpt bij het bepalen van de efficiëntie en financiële gezondheid van een bedrijf voor investeringsbeslissingen.

Hoe analyseer je de Operating Expenses van een bedrijf?

Het analyseren van de Operationele Kosten (OpEx) van een bedrijf vereist een gestructureerde aanpak. Hier zijn enkele stappen om dit te doen:

StappenUitvoering
1. Verkrijg Financiële OverzichtenVerzamel jaarrekeningen en focus op de winst- en verliesrekening. Zoek naar OpEx-posten (Operating Expenses).
2. Identificeer OpEx-postenGa door de rekeningen om specifieke operationele kosten te vinden, zoals salarissen, huur, marketingkosten.
3. Vergelijk OpEx over TijdAnalyseer trends in operationele kosten over meerdere jaren om veranderingen in uitgaven te begrijpen. Zet ze ook tegenover de omzet om te kijken of deze in verhouding blijven groeien. Idealiter zie je dat de omzet in verhouding harder groeit dan de OpEx. Dit is een teken van gezonde hefboomwerking.
4. BenchmarkingVergelijk de OpEx van het bedrijf met concurrenten om de efficiëntie van kostenbeheer te evalueren.
5. Ratio-analyseGebruik financiële ratios zoals de OpEx-ratio om de kosten in verhouding tot de omzet te analyseren.
6. Dieper GravenOnderzoek de oorzaken van significante veranderingen in kosten en identificeer specifieke redenen achter deze schommelingen.
7. Toekomstige PrognosesGebruik analyse om toekomstige trends te voorspellen en hun mogelijke impact op de winstgevendheid te begrijpen.

Bronnen

https://www.investopedia.com/terms/o/operating_expense.asp: Operating Expense (OpEx) Definition and Examples

https://www.techtarget.com/whatis/definition/OPEX-operational-expenditure: Operationel Expenditure (Opex)