Wat is CapEx - Capital Expenditure Betekenis & Uitleg

Wat is CapEx? Capital Expenditure Betekenis & Uitleg

Wat is CapEx? Een terechte vraag die bij veel mensen speelt. CapEx is namelijk een belangrijk kengetal in de financiële wereld. In dit artikel leggen we je alles uit wat je moet weten. Het korte antwoord is als volgt:

CapEx staat voor Capital Expenditure, wat letterlijk vertaald ‘kapitaaluitgaven’ betekent. Dit zijn investeringen die bedrijven besteden aan essentiële fysieke activa. Dit kan bijvoorbeeld Land, voertuigen, gebouwen en machines omvatten.

Belangrijke punten
Kapitaaluitgaven: Betalingen voor goederen/diensten op de balans i.p.v. als kosten op de winst-en-verliesrekening.
Uitgaven belangrijk voor: Onderhoud bestaande bezittingen, investering in nieuwe technologie en groei.
Levensduur minder dan een jaar: Wordt als kosten op de winst-en-verliesrekening gezet, geen CapEx.
Operationele kosten (OpEx): Kortetermijnkosten voor dagelijkse bedrijfsvoering.
Voorbeelden van CapEx: Land, voertuigen, gebouwen, zware machines.

Wat is CapEx?

Capital Expenditure is Engels voor kapitaaluitgaven. Capital Expenditures (CapEx) zijn investeringen die door een bedrijf worden gemaakt om fysieke activa zoals eigendommen, fabrieken, gebouwen, technologie of apparatuur te verwerven, upgraden en onderhouden.

CapEx wordt vaak gebruikt voor nieuwe projecten of investeringen door een bedrijf. Het doen van kapitaaluitgaven aan vaste activa kan onder meer het repareren van een dak omvatten (als de levensduur van het dak wordt verlengd) of het aanschaffen van apparatuur. Ook het bouwen van een nieuwe fabriek valt hieronder.

Dit soort financiële uitgaven wordt door bedrijven gedaan om de reikwijdte van hun activiteiten te vergroten of om toekomstige economische voordelen aan de activiteiten toe te voegen.

Lees ook: Return On Invested Capital (ROIC) uitleg

De term CapEx begrijpen

CapEx laat zien hoeveel een bedrijf investeert in bestaande en nieuwe vaste activa om zijn bedrijf te behouden of te laten groeien. CapEx is elke vorm van uitgave die een bedrijf als investering op zijn balans zet in plaats van als kosten op zijn winst-en-verliesrekening. Een bedrijf moet de kosten van zo’n aankoop verdelen over een bepaalde tijd. Deze bepaalde tijd is gebaseerd op de verwachte levensduur van het aangeschafte middel.

 • CapEx in een Notendop: Het onthult hoeveel een bedrijf investeert in vaste activa om te groeien of te handhaven. Het zijn uitgaven die op de balans komen als investering. Ze vallen niet onder de OpEx en zijn dus geen kosten voor op de winst-en-verliesrekening.
 • Activatie van Uitgaven: Als een bedrijf iets koopt, spreiden ze de kosten over de tijd dat ze het gebruiken.
 • Industrie-Afhankelijk: De hoeveelheid CapEx hangt af van de sector. Sectoren zoals olie, telecommunicatie, productie en nutsbedrijven hebben vaak de hoogste uitgaven.
 • Kasstromen Onthullen: CapEx vind je in de kasstroom van investeringsactiviteiten in bedrijfsoverzichten.
 • CapEx in Bedrijfsrapporten: Bedrijven tonen CapEx op verschillende manieren, zoals kapitaaluitgaven, aankopen van eigendommen of overnamekosten. Dit varieert per bedrijf.

Lees ook: Wat is marktkapitalisatie? Market Cap uitleg & Betekenis

Soorten Kapitaaluitgaven

Veel verschillende soorten bezittingen kunnen op lange termijn waarde toevoegen aan een bedrijf. Daarom zijn er verschillende soorten aankopen die als kapitaaluitgaven kunnen worden beschouwd.

Hieronder een aantal voorbeelden.

BezittingGebruikKapitaaluitgave?
GebouwenKantoorruimte, productie, opslag, etc.Ja
LandToekomstige ontwikkelingJa (speculatief)
Apparatuur en machinesProductie, verwerking van grondstoffenJa
Computers of serversOperationele ondersteuningSoms
MeubilairInrichting kantoorruimteJa
VoertuigenTransport, zakelijk gebruikJa
OctrooienToekomstige waarde door ideeontwikkelingJa

Formule en Berekening

CapEx (Kapitaaluitgaven) kunnen worden berekend met de volgende formule:

CapEx = Kosten van het Actief − Restwaarde + Uitgaven voor Verbetering

Bovenstaande is de simpele formule. Je kunt ook de volgende formule toepassen:

CapEx = ΔPP&E + Huidige Afschrijving

ΔPP&E staat voor verandering in eigendommen, fabrieken en apparatuur (Change in Property, plant & equipment)

Kapitaaluitgaven worden ook gebruikt bij het berekenen van de vrije kasstroom naar eigen vermogen (FCFE). FCFE is het bedrag aan contanten dat beschikbaar is voor aandeelhouders van het eigen vermogen. De formule voor FCFE is:

FCFE = EPS – (CE – D) × (1 – DR) – ΔC × (1 – DR)

Waarbij:

 • FCFE = Vrije kasstroom naar eigen vermogen
 • EPS = Winst per aandeel (Earnings Per Share)
 • CE = CapEx (kapitaaluitgaven)
 • D = Afschrijving (Depreciation)
 • DR = Schuldratio (Debt Ratio)
 • ΔC = ΔNetto kapitaal, verandering in werkkapitaal

Lees ook: Wat is OpEx? Operating Expenses uitleg

Verschillen tussen CapEx en OpEx

Kapitaaluitgaven verwijzen naar investeringen die een bedrijf doet in langetermijnactiva om de waarde ervan te behouden of te vergroten. Het onderscheidende kenmerk van CapEx is dat deze uitgaven de productieve levensduur van activa verlengen en hun waarde in de loop van de tijd behouden of laten toenemen.

Verschillen tussen CapEx en OpEx (Operationele Uitgaven):

AspectCapEx (Kapitaaluitgaven)OpEx (Operationele Uitgaven)
Type uitgavenInvesteringen in langdurige activaGerelateerd aan dagelijkse bedrijfskosten
Invloed op waardeVerhogen de waarde of levensduur van activaWorden als kosten geboekt in hetzelfde boekjaar
BoekhoudingGeactiveerd en afgeschreven gedurende de levensduurVolledig geboekt als kosten in het huidige boekjaar
VoorbeeldenAankoop van nieuwe apparatuur, uitbreiding van faciliteiten, softwareontwikkelingSalarissen, huur, nutsvoorzieningen, onderhoud

Lees ook: FXFlat Review – Tips, Ervaringen & Tarieven Vergelijken

Veelgestelde vragen

Wat Is het Verschil Tussen CapEx en OpEx?

CapEx staat voor Capital Expenditure, wat de uitgaven zijn voor het aanschaffen van vaste activa die langdurig meegaan en waarde toevoegen aan een bedrijf. OpEx, oftewel Operational Expenditure, zijn de lopende kosten die nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wat Betekent CapEx?

CapEx betekent Capital Expenditure, dit zijn de uitgaven die een bedrijf doet voor het verkrijgen van activa die langdurig waarde toevoegen aan het bedrijf. Zaken zoals apparatuur, gebouwen of machines.

Wat Is een Voorbeeld van CapEx?

Een voorbeeld van CapEx is wanneer een bedrijf investeert in nieuwe machines voor hun productielijn. Deze machines zijn een lange termijn activum dat waarde toevoegt aan het bedrijf gedurende meerdere jaren.

Zijn CapEx Aftrekbaar van de Belasting?

CapEx kan in veel gevallen niet direct worden afgetrokken van de belastingen als kosten in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan wordt de waarde van de activa na verloop van tijd afgeschreven volgens specifieke afschrijvingsregels die per land verschillen. Dit kan echter helpen bij het verminderen van belastingverplichtingen in latere jaren.

Bronnen

https://www.investopedia.com/terms/c/capitalexpenditure.asp: Capital Expenditure (CapEx) Definition, Formula, and Examples