Return On Invested Capital

Return On Invested Capital (ROIC) uitleg

Return On Invested Capital (ROIC) is een cruciale financiële ratio die beleggers en analisten helpt begrijpen hoe effectief een bedrijf zijn kapitaal inzet om waarde te genereren. Deze ratio is veel meer dan slechts een getal. Het onthult de mate waarin een bedrijf winstgevende projecten en investeringen weet te benutten.

In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis en het belang van ROIC en laten we zien hoe het kan dienen als een krachtige tool bij het evalueren van bedrijven en investeringskansen. Nu eerst het korte antwoord:

Return On Invested Capital (ROIC) is een financiële ratio die de efficiëntie van een bedrijf in kapitaalallocatie meet. Het berekent hoeveel winst een bedrijf genereert ten opzichte van het geïnvesteerde kapitaal, inclusief schuld en eigen vermogen.

Belangrijke punten in dit artikel
ROIC is een berekening die meet hoe goed een bedrijf zijn kapitaal toewijst aan winstgevende projecten of investeringen.
Op een andere manier gezien, is ROIC het bedrag dat een bedrijf verdient boven de gemiddelde kosten die het betaalt voor zijn schuld- en eigen vermogenskapitaal.
Om het Return on Invested Capital (ROIC) te berekenen, deel je de nettowinst na belastingen (NOPAT) door het geïnvesteerde kapitaal.
Het Return on Invested Capital kan worden gebruikt als benchmark om de waarde van andere bedrijven te berekenen.
Een bedrijf wordt geacht waarde te creëren als zijn ROIC hoger is dan zijn gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC).

Return On Invested Capital uitleg

Return On Invested Capital (ROIC), ofwel rendement op geïnvesteerd kapitaal, is een belangrijke financiële maatstaf die aangeeft hoe efficiënt een bedrijf zijn kapitaal gebruikt om winst te genereren.

Het wordt berekend door de nettowinst te delen door het totale geïnvesteerde kapitaal. Het geïnvesteerde kapitaal omvat zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen van een bedrijf.

ROIC is een waardevolle indicator omdat het laat zien hoe goed een bedrijf erin slaagt om rendement te genereren met het kapitaal dat het tot zijn beschikking heeft. Een hogere ROIC duidt op een efficiënter gebruik van kapitaal en kan wijzen op een gezonder en winstgevender bedrijf.

Return On Invested Capital (ROIC) Berekenen

Je berekent de ROIC met de volgende formule:

ROIC = Nettowinst / Totaal geïnvesteerd kapitaal

Waarbij:

  • Nettowinst: de winst is na aftrek van belastingen en rente.
  • Totaal Geïnvesteerd Kapitaal: omvat zowel schulden als eigen vermogen en vertegenwoordigt het totaal geïnvesteerde geld in de onderneming.
OnderdeelBedrag (in miljoenen euro’s)
Netto Winst na Belastingen50
Totaal Geïnvesteerd Kapitaal500
ROIC10%

Lees ook: FXFlat review – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

Wat Is Geïnvesteerd Kapitaal?

Geïnvesteerd kapitaal verwijst naar het totale kapitaal dat een bedrijf heeft ingezet in zijn activiteiten. Het omvat doorgaans zaken als langlopende schulden, eigen vermogen en werkkapitaal. De berekening van geïnvesteerd kapitaal kan enigszins variëren. Dit is afhankelijk van de gebruikte definitie, maar in essentie vertegenwoordigt het de totale investeringen van het bedrijf.

Waarom is ROIC Belangrijk?

ROIC is van cruciaal belang om verschillende redenen:

  • Efficiëntie: Het geeft aan hoe efficiënt een bedrijf is in het gebruik van zijn kapitaal. Een hogere ROIC betekent dat het bedrijf zijn investeerders meer waar voor hun geld biedt.
  • Vergelijkbaarheid: Door ROIC te berekenen en te vergelijken over meerdere jaren, of met concurrenten in dezelfde branche, krijg je inzicht in welke bedrijven hun kapitaal het beste benutten.
  • Besluitvorming: Investeerders kunnen ROIC gebruiken om te beslissen waar ze hun geld willen investeren. Bedrijven die consequent een hoge ROIC behalen, beschouwen investeerders eerder als aantrekkelijke investeringskansen.

Lees ook: Raisin Review – Ervaringen en betrouwbaar?

Beperkingen van ROIC

Hoewel ROIC waardevolle inzichten kan bieden, heeft het enkele beperkingen waar beleggers rekening mee moeten houden:

  • Belastingen: ROIC houdt geen rekening met belastingen. Dit kan leiden tot vertekende resultaten, vooral in vergelijking met bedrijven in verschillende belastingomgevingen.
  • Waardering van activa: De waardering van activa kan variëren, wat invloed heeft op de berekening van het geïnvesteerde kapitaal. Dit kan leiden tot inconsistenties bij het vergelijken van bedrijven.

Bronnen

https://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestmentcapital.asp: Return on Invested Capital: What Is It, Formula and Calculation, and Example.

https://www.fool.com/terms/r/return-on-invested-capital/: Return on Invested Capital (ROIC)