ETF Betekenis

ETF Betekenis

In dit artikel leggen we de betekenis van ETF (exchange traded funds) uit. ETF is de afkorting voor exchange traded fund. Dit betekent letterlijk vertaald ‘beurs verhandeld fonds’.

 • ✔️ETF Betekenis: Exchange Traded Fund, ‘beurs verhandeld fonds’.
 • ✔️Diversificatie: Eenvoudige manier om te diversifiëren zonder individuele effecten te kopen.
 • ✔️Varianten: Geheel fysiek, gedeeltelijk fysiek en synthetisch.
 • ✔️Voordelen: Lage kosten, eenvoudig verhandelbaar, brede spreiding, potentieel bovengemiddeld rendement.
 • ✔️Verschil met indexfondsen: ETF’s kunnen gedurende de dag verhandeld worden, in tegenstelling tot indexfondsen die meestal eenmaal per dag geprijsd worden.

ETF Betekenis

Een ETF vertegenwoordigt een mandje van verschillende effecten, zoals aandelen, obligaties of grondstoffen. Zo’n ETF wordt verhandeld op de beurs zoals een individueel aandeel. Dit biedt beleggers de mogelijkheid om eenvoudig te diversifiëren zonder individuele effecten te kopen.

Lees ook: Wat is een ETF?

Hoe werken ETF’s?

De structuur van een ETF is relatief eenvoudig: een beheermaatschappij creëert aandelen van het fonds door een portefeuille van onderliggende activa te kopen. Deze aandelen vertegenwoordigen vervolgens eigendom in die activa en worden verhandeld op de beurs, net als individuele aandelen. De prijs van een ETF wordt gedurende de dag bepaald door vraag en aanbod op de markt.

Varianten ETF

We kunnen onderscheid maken tussen drie ETF varianten. Geheel fysiek, gedeeltelijk fysiek en synthetisch.

 • Een geheel fysieke ETF koopt de onderliggende waarde. Op die manier volg je nauwkeurig de gewenste onderliggende waarde. Deze vorm is daarom het meest accuraat. Transparantie en eenvoud zijn de achterliggende gedachte bij deze vorm. De keerzijde hierbij is dat de kosten vaak hoger liggen. Die worden vervolgens doorberekend naar de belegger wat zorgt voor minder rendement.
 • Met een gedeeltelijk fysieke ETF worden niet alle onderliggende producten aangeschaft. Bij kleine trackers die een kleine index volgen van bijvoorbeeld 30 aandelen is een exacte replica vrij simpel. Bij een tracker van een index met 1600 verschillende beleggingsproducten is dit iets complexer. Niet alle producten zijn even liquide waardoor het vrij inefficiënt kan zijn om alle onderliggende effecten aan te schaffen.

In deze gevallen maken ETF aanbieders gebruik van geoptimaliseerde steekproefbenadering. Hierbij belegt de ETF aanbieder in een geselecteerde deelverzameling van de indexcomponenten. Van deze deelverzameling wordt hetzelfde resultaat verwacht als de onderliggende waarde. Het doel is hetzelfde. Namelijk de onderliggende waarde zo nauwkeurig mogelijk volgen. Deze methode wijkt af van de geheel fysieke ETF doordat niet alle producten 1 op 1 worden aangeschaft.

 • Tot slot de synthetische ETF. Bepaalde onderliggende producten zijn soms lastig te bezitten. Bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen of exotische aandelen. Hiervoor gebruikt een synthetische ETF derivaten. Derivaten heb je in verschillende vormen. Opties, Futures, CFD’s etc. Aan deze methode kleeft een stuk meer risico dan de vorige twee. De onderliggende waarde wordt namelijk niet bezit.

Voordelen van een ETF

 • ✅Relatief veilig
 • ✅Lage kosten
 • ✅Makkelijk te begrijpen
 • ✅Bespaard veel tijd tegenover losse aandelen
 • ✅Breed gespreid met één aankoop mogelijk
 • ✅Vaak bovengemiddeld rendement (tegenover beleggers die losse aandelen kopen)

Nadelen van een ETF

 • ❌Geen bovengemiddeld rendement
 • ❌Samenstelling uit verhouding
 • ❌ETF ‘bubbel’ (speculatie)

Bovenstaande voor- en nadelen leggen we je hier verder uit.

ETF of beleggingsfonds

Hoewel ETF’s en indexfondsen vergelijkbaar zijn omdat ze beide indexen volgen, verschillen ze in de manier waarop ze worden verhandeld. ETF’s kunnen gedurende de dag worden gekocht en verkocht tegen fluctuerende marktprijzen, terwijl indexfondsen meestal slechts één keer per dag worden geprijsd.

Hoe kies je de juiste ETF?

Bij het selecteren van een ETF is het belangrijk om te kijken naar factoren zoals kostenratio’s, prestatiegeschiedenis, liquiditeit en het doel van je beleggingsportefeuille. Het is essentieel om een ETF te kiezen die past bij je beleggingsdoelen en risicotolerantie.

Conclusie ETF Betekenis

In dit artikel hebben we de betekenis van ETF’s uitgelegd, wat staat voor Exchange Traded Funds, oftewel ‘beurs verhandelde fondsen’. ETF’s zijn bundelingen van verschillende effecten zoals aandelen, obligaties of grondstoffen, die op de beurs verhandeld worden als individuele aandelen.

We bespraken ook de varianten: geheel fysiek, gedeeltelijk fysiek en synthetisch. Verder kwamen de voordelen (lage kosten, eenvoudige verhandelbaarheid, brede spreiding) en nadelen (mogelijk lagere rendementen) van ETF’s aan bod. Verschillen met indexfondsen werden ook uitgelicht, met focus op handelsflexibiliteit.

Veelgestelde Vragen over ETF Betekenis

Wat zijn de belangrijkste voordelen van ETF’s ten opzichte van individuele aandelen?

ETF’s bieden beleggers brede diversificatie met één enkele aankoop, wat helpt om het specifieke risico van individuele aandelen te verminderen. Ze hebben over het algemeen lagere beheerkosten dan actief beheerde fondsen en zijn gemakkelijk verhandelbaar op de beurs gedurende de dag.

Wat zijn de verschillende manieren waarop ETF’s worden samengesteld?

ETF’s kunnen geheel fysiek zijn, waarbij ze daadwerkelijk de onderliggende effecten van een index bezitten. Ze kunnen ook gedeeltelijk fysiek zijn, waarbij slechts een selectie van de indexcomponenten wordt aangehouden, of synthetisch, waarbij derivaten worden gebruikt om de indexprestatie na te bootsen.

Hoe verschilt een ETF van een beleggingsfonds?

ETF’s worden gedurende de dag verhandeld op de beurs, terwijl beleggingsfondsen meestal slechts één keer per dag worden geprijsd. ETF’s bieden ook meer transparantie over hun beleggingsportefeuille en hebben vaak lagere beheerkosten dan traditionele actief beheerde fondsen.

Wat zijn de belangrijkste risico’s verbonden aan het beleggen in ETF’s?

Hoewel ETF’s over het algemeen als veiliger worden beschouwd dan individuele aandelen vanwege hun diversificatie, kunnen ze nog steeds risico’s met zich meebrengen zoals marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s en het risico van trackingfouten ten opzichte van de index die ze volgen.

Hoe kan ik bepalen welke ETF het beste bij mijn beleggingsdoelen past?

Bij het kiezen van een ETF is het belangrijk om te letten op factoren zoals kosten, trackingnauwkeurigheid, liquiditeit, en of de beleggingsstrategie van de ETF overeenkomt met je eigen beleggingsdoelen en risicotolerantie.

Zijn ETF’s geschikt voor langetermijnbeleggingen?

Ja, ETF’s kunnen geschikt zijn voor langetermijnbeleggingen vanwege hun brede diversificatie en lage kostenstructuur. Ze bieden beleggers de mogelijkheid om op lange termijn te profiteren van de groei van de markt en tegelijkertijd het specifieke risico van individuele effecten te vermijden.

Bronnen

Wikipedia: Exchange-traded fund

Fidelity: ETFs 101