Pay Out Ratio

Pay Out Ratio Betekenis, berekenen & Uitleg

In de wereld van beleggen en financiën is de pay-out ratio een belangrijke maatstaf om te begrijpen. Deze ratio biedt inzicht in hoeveel winst een onderneming uitkeert in de vorm van dividenden. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van de pay-out ratio, hoe je deze kunt berekenen, en waarom het relevant is voor beleggers.

Belangrijke punten:

 • Pay Out Ratio: De pay-out ratio is het percentage van de winst dat een onderneming uitkeert aan aandeelhouders in de vorm van dividenden.
 • Berekening: De pay-out ratio wordt berekend door de totale dividenden gedeeld door de nettowinst van de onderneming.
 • Belang voor Beleggers: Beleggers gebruiken de pay-out ratio om te beoordelen of het dividend veilig is en in de toekomst verhoogd kan worden.

Wat is de Pay Out Ratio?

De pay-out ratio wordt in het Nederlands de “uitkeringsverhouding” genoemd. Dit is een financiële ratio die de verhouding weergeeft tussen de winst die een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders in de vorm van dividenden en de totale nettowinst. Het wordt vaak uitgedrukt als een percentage.

Een hoge payout ratio geeft aan dat het bedrijf een groot deel van zijn winst aan de aandeelhouders uitkeert. Dat terwijl een lage pay out ratio aangeeft dat het bedrijf een groter deel van zijn winst behoudt voor investeringen en groei.

De payout ratio kan variëren tussen verschillende bedrijven en sectoren, afhankelijk van hun financiële doelstellingen en beleid. Daar zo meer over.

Hoe Bereken je de Pay Out Ratio?

De pay-out ratio wordt berekend met de volgende eenvoudige formule:

Pay Out Ratio = Dividenden / Nettowinst × 100

Laten we een voorbeeld geven:

Stel dat een bedrijf $ 10.000 aan dividenden heeft uitgekeerd en een nettowinst heeft behaald van $50.000. De pay-out ratio zou dan zijn:

Pay Out Ratio= 50,000 / 10,000​ × 100 = 20%

Dit betekent dat het bedrijf 20% van zijn winst heeft uitgekeerd als dividenden aan de aandeelhouders. In dit geval blijft er ruim voldoende kapitaal over om de onderneming te laten groeien en innoveren. Daarnaast kan het dividend in de toekomst worden verhoogd.

BedrijfDividendenNettowinstPay Out Ratio
Bedrijf A$ 5,000$ 20,00025%
Bedrijf B$ 10,000$ 30,00033.33%

Waarom is de Pay-Out Ratio Belangrijk?

De pay-out ratio is belangrijk om verschillende redenen:

 • Dividendstabiliteit: Het helpt beleggers te beoordelen of een onderneming consistent dividenden kan betalen. Een lage pay-out ratio suggereert dat er ruimte is voor groei in de dividenduitkeringen.
 • Groei en Investeringen: Een hoge pay-out ratio kan erop wijzen dat een onderneming een groot deel van haar winst aan aandeelhouders uitkeert en minder behoudt voor investeringen in groei.
 • Risicobeoordeling: Een zeer hoge pay-out ratio kan duiden op een instabiele financiële situatie en kan een teken zijn dat een onderneming moeite heeft om haar schulden en operationele kosten te dekken.

Voorbeeld van de Praktijk

Laten we eens kijken naar een praktijkvoorbeeld. Stel je voor dat je twee bedrijven overweegt om in te investeren:

Bedrijf A:

 • Dividenden: $ 5,000
 • Nettowinst: $ 20,000
 • Pay Out Ratio: 5,000 / 20,000 × 100 = 25%

Bedrijf B:

 • Dividenden: $ 10,000
 • Nettowinst: $ 30,000
 • Pay Out Ratio: 10,000 / 30,000 × 100 = 33.33%

In dit voorbeeld heeft Bedrijf A een lagere pay-out ratio dan Bedrijf B. Dit zou kunnen aangeven dat Bedrijf A meer winst behoudt voor investeringen en groei, terwijl Bedrijf B een groter deel van zijn winst uitkeert aan aandeelhouders.

Beleggers kunnen op basis van deze informatie hun investeringsbeslissingen nemen, afhankelijk van hun doelen en risicobereidheid. Daarnaast zijn factoren zoals het dividendrendement en de dividend groei belangrijk voor dividend beleggers.

Wat is de beste pay-out ratio?

Er bestaat geen ‘beste’ pay-out ratio. In theorie is een lagere pay-out ratio beter en gezonder. Wat goed is verschild echter per bedrijf. Als een bedrijf kapitaal beter kan benutten is het verstandig niet te veel dividend uit te betalen. Zo is er genoeg kapitaal over om te blijven groeien en concurrentie voor te blijven.

Als een bedrijf redelijk uitgegroeid is, of genoeg geld over heeft om aandeelhouders te belonen is een hogere pay-out ratio prima. Zo betaald een bedrijf als Altria relatief veel van de nettowinst uit. Hieronder zie je de dividendhistorie van Altria, een bedrijf die actief is in de tabaksindustrie.

Dividend historie pay out ratio altria

Verder valt op dat de dividendyield hoog is maar de dividendgroei laag. Dit is vaker het geval bij bedrijven met een hoge(re) uitbetaal ratio.

Een pay-out ratio dichtbij, of zelfs boven de 100% is reden tot terughoudendheid. Dit geeft aan dat een bedrijf bijna niet in staat is het dividend te betalen. De kans is groot dat het dividend in de toekomst omlaag gaat. Los van het feit dat dit in de meeste gevallen aangeeft dat het management ongezond met het kapitaal omgaat.

Lees ook: Hoe lang kun je Leven van een Ton?

Conclusie

De pay-out ratio is een waardevolle financiële maatstaf die jou helpt begrijpen hoeveel winst een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders. Het stelt jou in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en jouw portefeuille af te stemmen op jouw financiële doelen en risicobereidheid. Het is een krachtig instrument dat kan helpen bij het evalueren van de stabiliteit, groeipotentieel en financiële gezondheid van ondernemingen.

Bronnen

https://www.investopedia.com/terms/p/payoutratio.asp: Payout Ratio: What It Is, How To Use It, and How To Calculate It

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/dividend-payout-ratio-formula/: Dividend Payout Ratio