Yield On Cost

Wat is Yield On Cost? YOC uitleg

Beleggen is cruciaal voor het vergroten van je financiële welvaart. Je wilt zeker weten dat je beleggingen rendabel zijn. Yield on Cost (YOC) is een hulpmiddel om dit te beoordelen. In dit artikel duiken we meteen in de kern van de zaak.

Belangrijke punten in dit artikel:

 • YOC Meet Groei: YOC toont hoe je rendement op je initiële investering in de loop der tijd groeit.

 • Verschil met Dividend Yield: Het verschil tussen YOC en Dividend Yield is simpel. YOC kijkt naar historische kosten, terwijl Dividend Yield naar het heden kijkt.

 • Eenvoudige Berekening: YOC berekenen is eenvoudig: deel het jaarlijkse dividendbedrag door de oorspronkelijke prijs en vermenigvuldig met 100% voor het percentage.

Wat is Yield On Cost?

Yield On Cost is het (dividend) rendement op basis van de initiële kostprijs. Dit wordt uitgedrukt in een percentage en geeft aan hoeveel dividend je ontvangt op basis van de historische aankoopkoers. Bijvoorbeeld: Een aandeel wat op dit moment € 100,- kost en een dividend uitbetaald van € 4,- heeft een dividend rendement (dividend yield) van 4%. Wanneer jij dit aandeel op € 50,- hebt gekocht heb je een Yield On Cost van 8%.

Wat is het verschil tussen Yield On Cost en Dividend Yield

Er wil nog wel eens verwarring ontstaan tussen de dividend yield en de yield on cost. Hieronder leggen we je de verschillen uit.

Dividend Yield (Dividendrendement):

 • Dividend Yield is een eenvoudige berekening van het jaarlijkse dividendbedrag dat je ontvangt in verhouding tot de huidige prijs van een aandeel.
 • Het geeft aan hoeveel geld je op dit moment verdient met je investering. Gebaseerd op de huidige marktprijs van het aandeel.
 • Het is een momentopname van je rendement en houdt geen rekening met de prijs die je oorspronkelijk hebt betaald voor het aandeel.

Yield On Cost (YOC – Rendement op Kostprijs):

 • YOC kijkt naar het dividendrendement in verhouding tot de oorspronkelijke prijs die je hebt betaald voor een investering.
 • Het toont hoeveel geld je verdient op basis van wat je oorspronkelijk hebt geïnvesteerd, ongeacht de huidige marktprijs van het aandeel.
 • Het laat zien hoe je rendement op je initiële investering in de loop der tijd groeit, vooral als het dividend groeit.

Het belangrijkste verschil zit hem in de focus op timing. Dividend Yield kijkt naar het heden, terwijl Yield On Cost zich richt op hoe je investering in de loop der tijd evolueert.

Hoe bereken je de YoC?

Het berekenen van YOC is niet moeilijk, maar het vereist wat basisinformatie en een eenvoudige formule. Hier is hoe je het doet:

Verzamel Gegevens:

 • Begin met het verzamelen van de benodigde informatie. Je hebt twee belangrijke gegevens nodig:
  • Het jaarlijkse dividendbedrag dat je momenteel ontvangt.
  • De oorspronkelijke prijs die je hebt betaald voor de investering.

Gebruik de Formule:

 • Neem het jaarlijkse dividendbedrag dat je momenteel ontvangt en deel dit door de oorspronkelijke prijs die je hebt betaald voor de investering.
 • De formule ziet er als volgt uit:

YOC = (Jaarlijks Dividendbedrag / Oorspronkelijke Prijs) * 100%

Interpreteer het Resultaat:

 • Het resultaat is je YOC in procenten. Dit laat zien hoeveel rendement je krijgt op basis van wat je oorspronkelijk hebt geïnvesteerd.
 • Bijvoorbeeld, als je een aandeel hebt gekocht voor €50 en je ontvangt jaarlijks €5 aan dividend, dan is je YOC als volgt:

YOC = (€5 / €50) * 100% = 10%

Dit betekent dat je op dit moment een YOC van 10% hebt op basis van je oorspronkelijke investering van €50.

Houd Rekening met Toekomstige Dividendgroei:

 • Houd er rekening mee dat YOC dynamisch kan zijn als het dividend in de toekomst verandert. Als het dividend stijgt, zal ook je YOC stijgen, en vice versa.

Waarom is Yield On Cost belangrijk?

De Yield On Cost kan een maatstaf zijn om je investeringen te meten. Veel beleggers hebben met beleggen het doel om een passief inkomen op te bouwen. Dit noemen we dividend beleggers. Als dividend belegger wil je idealiter niet alleen bedrijven selecteren die dividend uitbetalen, maar ook jaarlijks dividend verhogen. Binnen het dividend beleggen heb je simpel gezegd twee varianten.

Je hebt de hoog dividend aandelen. Deze aandelen hebben bij aanschaf al een relatief ‘hoog dividend rendement’. Vaak zijn dit bedrijven die al jaren dividend uitbetalen. Je ziet hierbij dat het dividend niet veel meer groeit op jaar basis.

Daarnaast heb je de ‘groei dividend aandelen‘. Deze variant hebben in het algemeen een lager dividend rendement bij aankoop. De reden waarom mensen toch voor deze aandelen kiezen is, omdat het dividend jaarlijks met grotere stappen wordt verhoogd.

Dividend groei voorbeeld

We zetten hieronder twee voorbeelden neer om bovenstaande aandelen beter te omschrijven. We gaan in deze voorbeelden puur kijken naar het dividend en gaan er voor het gemak vanuit dat de aandeelprijs gelijk blijft.

Wanneer een aandeel € 100,- kost, € 5,- dividend betaald en dit jaarlijks groeit met 2% kom je over 10 jaar uit op een dividend van € 6,09. Als de aandelenrpijs gelijk blijft stijgt je YoC dus van 5% naar 6,09%.

Wanneer een aandeel € 100,- kost, € 2,50 dividend betaald en dit jaarlijks groeit met 15% kom je over 10 jaar uit op een dividend van € 10,11. In dit geval stijg je van een YoC van 2,50% naar 10,11% in 10 jaar tijd.

Dit is slechts een voorbeeld, natuurlijk zijn hier erg veel variabelen voor te bedenken. Wat dit voorbeeld vooral wil zeggen is dat de startings yield (het dividend rendement bij aankoop) niets zegt voor de lange termijn.

Nadelen van de Yield On Cost

Hoewel YOC een nuttige meting is voor beleggers, heeft het ook enkele nadelen die je moet overwegen:

Nadelen van YOCUitleg
Gebaseerd op Oorspronkelijke InvesteringYoC houdt vast aan de oorspronkelijke prijs die je hebt betaald voor je investering. Dit betekent dat het geen rekening houdt met de huidige marktprijs van het effect. Als de marktprijs van je investering sterk is gestegen, kan je YOC er beter uitzien dan het in werkelijkheid is.
Geen Rekening met OpportuniteitskostenYoC neemt niet de mogelijkheid mee dat je je geld ergens anders had kunnen investeren voor een potentieel hoger rendement. Het richt zich alleen op de oorspronkelijke investering.
Beperkte InformatieYoC biedt alleen informatie over dividendrendement en houdt geen rekening met andere aspecten van een investering, zoals koerswinstverhouding (P/E-ratio) en groeipotentieel. Het geeft geen volledig beeld van de gezondheid en prestaties van een belegging.
Niet VoorspellendYoC geeft geen indicatie van toekomstige rendementen. Het is gebaseerd op historische gegevens en houdt geen rekening met mogelijke veranderingen in het dividend of de marktomstandigheden.
Niet Geschikt voor Alle BeleggingenYoC is vooral geschikt voor dividendaandelen en kan minder relevant zijn voor andere investeringen.
Verwaarloost InflatieYoC houdt geen rekening met de invloed van inflatie op je koopkracht en het reële rendement van je investeringen.

Kortom, terwijl YOC waardevol is voor beleggers die hun dividendinkomsten willen begrijpen en volgen, moet het met voorzichtigheid worden gebruikt en in combinatie met andere financiële metingen om een volledig beeld te krijgen van je investeringen. Het is belangrijk om de beperkingen ervan te begrijpen en deze te overwegen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Lees ook: FXFlat review 2023 – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

FXFlat review broker

Conclusie

Yield On Cost (YOC) is een maatstaf voor beleggers die hun financiële groei willen meten. Het meet het dividendrendement op basis van de oorspronkelijke kostprijs van een investering en geeft inzicht in hoe je rendement evolueert in de loop der tijd, vooral als het dividend groeit.

Het verschil tussen YoC en Dividend Yield is simpel. Dividend Yield kijkt naar het heden en houdt geen rekening met de oorspronkelijke investering, terwijl YOC zich richt op de groei van je rendement op basis van de initiële prijs.

Het berekenen van YOC is eenvoudig: deel het jaarlijkse dividendbedrag door de oorspronkelijke prijs en vermenigvuldig met 100% om het in procenten uit te drukken.

Bronnen

https://www.investopedia.com/terms/y/yield-on-cost.asp: Yield on Cost (YOC): Overview and Examples

https://www.dividend.com/how-to-invest/what-is-yield-on-cost/#:~:text=Yield%20on%20cost%20is%20the,current%20price%20of%20the%20security.: What Is Yield on Cost?