Wat is een Fysieke ETF - Fysieke tracker uitleg

Wat is een Fysieke ETF? Fysieke tracker uitleg

Wat is een fysieke ETF? Een fysieke ETF, ook wel een fysieke tracker genoemd, is een type beleggingsfonds dat is ontworpen om de prestaties van een specifieke index of benchmark nauwkeurig te volgen.

Een fysieke ETF is een ETF dat de prestaties van een specifieke index volgt door daadwerkelijk de effecten te kopen die in de index zijn opgenomen. Het biedt diversificatie, transparantie en lagere kosten. In tegenstelling tot een synthetische ETF. Deze volgt de index niet door daadwerkelijk effecten te kopen, maar door gebruik te maken van derivaten en andere financiële instrumenten.

Mocht de basis van ETF’s je nog niet bekend zijn, lees dan eerst ons artikel ‘Wat zijn ETF’s? Beleggen in ETF’s‘ waar we alles over ETF’s uitleggen. In dit artikel gaan we dieper in op wat een fysieke ETF nu precies inhoudt. Daarbij gaan we ook dieper in op de tegenhanger, de synthetische ETF en de verschillen tussen deze twee.

Belangrijke punten
Fysieke ETF’s volgen een specifieke index door de effecten daadwerkelijk te kopen, wat zorgt voor nauwkeurige replicatie van de indexprestaties.
Fysieke ETF’s bieden voordelen zoals diversificatie, transparantie en lagere kosten in vergelijking met synthetische ETF’s.
Beleggers van fysieke ETF’s zijn direct eigenaar van de onderliggende activa en kunnen de effecten in de portefeuille zien, waardoor ze meer inzicht hebben in risico’s en samenstelling.
Fysieke ETF’s hebben over het algemeen minder tegenpartijrisico dan synthetische ETF’s.
Fysieke ETF’s hebben echter hogere kosten vanwege transactiekosten en beheerkosten, en kunnen minder belastingefficiënt zijn.
Beleggers moeten hun doelen en risicobereidheid overwegen bij het kiezen tussen fysieke en synthetische ETF’s.

Lees ook: ETF Beleggen Tips – De beste ETF tips

Wat is een fysieke ETF?

Een fysieke ETF, ook wel bekend als een “exchange-traded fund” of ETF, is een type beleggingsfonds dat de onderliggende activa daadwerkelijk aankoopt en in bezit heeft. In plaats van alleen de prijsbewegingen van die activa te volgen via derivaten zoals futures of opties.

Dit betekent dat een fysieke ETF de feitelijke effecten of grondstoffen in zijn portefeuille bezit die het probeert te volgen. Het proces van het beheren van een fysieke ETF omvat het aankopen van alle effecten of grondstoffen in de index die het probeert te repliceren, in dezelfde verhouding als die index.

Het voordeel van een fysieke ETF is dat het beleggers blootstelling biedt aan de daadwerkelijke activa in de portefeuille. Dat kan helpen bij het verminderen van trackingfouten en tegenpartijrisico. Deze dingen kunnen optreden bij het gebruik van derivaten zoals het geval is bij een synthetishe ETF. Bovendien kunnen beleggers met een fysieke ETF in staat zijn om bepaalde voordelen te benutten. Stemrechten op aandelen die in de portefeuille zijn opgenomen bijvoorbeeld.

Wat is een ETF?

Terug naar de basis. Een ETF staat voor Exchange-Traded Fund, wat betekent dat het wordt verhandeld op een beurs, net als aandelen. Het verschil met een traditioneel beleggingsfonds is dat een ETF gedurende de handelsuren van de beurs continu kan worden gekocht en verkocht.

Een ETF is samengesteld uit een mandje van verschillende effecten. Effecten zoals aandelen, obligaties en/of grondstoffen. Het is ontworpen om de prestaties van een specifieke index te volgen, zoals de AEX of S&P 500. Door te beleggen in een ETF, kun je als belegger profiteren van de prestaties van de gehele index. Je hoeft daar niet zelf alle onderliggende effecten voor te kopen.

Een van de belangrijkste voordelen van ETF’s is dat ze een hoge mate van diversificatie bieden. Omdat een ETF meerdere effecten bevat, spreidt het risico zich automatisch over verschillende beleggingen. Dit verkleint het risico van een individueel effect dat slecht presteert en vergroot de kans op positieve rendementen.

Daarnaast bieden ETF’s ook liquiditeit en flexibiliteit. Je kunt op elk moment van de handelsdag ETF’s kopen of verkopen. Dit in tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen, die meestal maar één keer per dag worden geprijsd.

ETF’s hebben ook lagere kosten in vergelijking met veel andere beleggingsproducten. De beheerkosten zijn vaak lager dan bij actief beheerde fondsen, doordat ze passief beheerd worden en de index volgen. Bovendien zijn er geen instapkosten bij het kopen van ETF-aandelen op de beurs.

Lees ook: Kosten ETF – Dit zijn de kosten bij ETF beleggen

Fysieke ETF FXFlat

Wat is fysieke replicatie in ETF?

Fysieke replicatie in ETF staat voor Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds) waarbij de onderliggende activa op dezelfde manier worden gekocht als die van de index die het ETF volgt. Bij fysieke replicatie koopt het ETF daadwerkelijk de effecten of activa die deel uitmaken van de index, zodat het fonds de prestaties van de index nauwkeurig kan volgen.

Bij fysieke replicatie kan het ETF de effecten rechtstreeks kopen en aanhouden, of gebruikmaken van een speciale entiteit, zoals een dochteronderneming of een speciaal doelvoertuig (SPV), om de effecten namens het ETF te kopen en aan te houden. Door de activa fysiek te repliceren, heeft het ETF dezelfde samenstelling als de index, waardoor beleggers een vergelijkbaar rendement kunnen behalen.

Fysieke replicatie kan voordelen bieden, zoals een hogere nauwkeurigheid bij het volgen van de index en een betere transparantie van de portefeuille. Het kan echter ook hogere kosten met zich meebrengen, omdat het ETF effecten moet kopen en aanhouden. Daarnaast kunnen er liquiditeitsuitdagingen zijn bij het verhandelen van grote hoeveelheden effecten.

Het tegenovergestelde van fysieke replicatie is synthetische replicatie, waarbij het ETF geen fysieke aankoop van effecten doet, maar in plaats daarvan gebruikmaakt van afgeleide instrumenten, zoals swaps, om de prestaties van de index na te bootsen.

Lees ook: Hoe werkt een ETF? ETF werking uitleg

Hoe herken je een fysieke ETF?

Hieronder enkele kenmerken waar je een fysieke ETF aan kunt herkennen.

 • Onderliggende activa: Een fysieke ETF houdt daadwerkelijk de onderliggende activa aan die het probeert te volgen, zoals aandelen, obligaties of grondstoffen. Dit betekent dat de ETF daadwerkelijk eigenaar is van de activa die het vertegenwoordigt. Dit zorgt voor meer veiligheid.
 • Transparantie van de portefeuille: Een fysieke ETF zal doorgaans een openbare portefeuille rapportage hebben. Dit betekent dat de ETF regelmatig de volledige lijst van de activa die het aanhoudt openbaar maakt, waardoor beleggers kunnen controleren welke activa in de ETF zijn opgenomen. Dit kun je vinden op de site van de uitgever.
 • Kostenstructuur: Fysieke ETF’s hebben over het algemeen lagere kosten in vergelijking met synthetische ETF’s. Dit komt doordat fysieke ETF’s minder complex zijn en geen gebruikmaken van derivaten of tegenpartijrisico’s.
 • Trackingmethode: Een fysieke ETF zal de prestaties van de onderliggende activa proberen te volgen door daadwerkelijk de activa te kopen en aan te houden (fysieke replicatie). Dit in tegenstelling tot synthetische replicatie, waarbij derivaten zoals futures of swaps worden gebruikt om de prestaties van de onderliggende activa na te bootsen.

Hoe weet je of een ETF fysiek of synthetisch is?

Om te bepalen of een ETF fysiek of synthetisch is, kun je de documenten van de ETF raadplegen. Bijvoorbeeld in het prospectus of de feitelijke informatie. In deze documenten wordt meestal vermeld welke strategie de ETF volgt. Zoek naar termen zoals “fysiek gerepliceerd” of “synthetisch gerepliceerd” om te weten te komen welke methode wordt gebruikt.

Bij een fysieke ETF kun je de onderliggende activa, zoals aandelen e.d. terugvinden. Bij een synthetische ETF kun je kijken naar de informatie over tegenpartijen en de gemaakte contracten/afspraken.

Verder kun je kijken naar de kenmerken die we hierboven genoemd hebben. Zo weet je of een ETF fysiek of synthetische replicatie gebruikt.

Zijn fysieke ETF’s riskant?

Fysieke ETF’s kunnen risico’s met zich meebrengen, maar het hangt af van verschillende factoren.

Fysieke ETF’s kunnen enkele specifieke risico’s met zich meebrengen. Hier zijn enkele belangrijke aandachtspunten waar je rekening mee moet houden bij het overwegen van fysieke ETF’s:

Fysieke ETF’s kunnen hogere kosten hebben dan synthetische ETF’s. Dit komt omdat fysieke ETF’s daadwerkelijk de onderliggende activa moeten kopen en onderhouden. Er zijn kosten verbonden aan het kopen, bewaren en beheren van deze activa. Synthetische ETF’s daarentegen kunnen lagere kosten hebben omdat ze geen fysieke aankopen van activa hoeven te doen.

Fysieke ETF’s kunnen liquiditeitsrisico’s met zich meebrengen, vooral bij minder liquide markten. Als het fonds niet voldoende liquiditeit heeft, kan het moeilijk zijn om de effecten te kopen of verkopen tegen redelijke prijzen. Synthetische ETF’s kunnen dit risico verminderen door gebruik te maken van swaps en andere derivaten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van de liquiditeit van de onderliggende activa.

Lees ook: eToro Review – Tips & Ervaringen, Copy Trading en meer

Wat is het verschil tussen een fysieke en synthetische tracker of ETF?

Een fysieke tracker of ETF is eigenlijk heel simpel. Het fonds koopt daadwerkelijk de onderliggende activa, zoals aandelen of obligaties, die in de index zijn opgenomen. Met andere woorden, het fonds bezit deze effecten echt. Het doel is om de prestaties van de index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Bij een fysieke tracker heb je dus een directe eigendom van de activa waarin je investeert.

Aan de andere kant hebben we de synthetische tracker of ETF. Bij deze variant koopt het fonds de onderliggende activa niet direct. In plaats daarvan maakt het gebruik van financiële instrumenten, zoals swaps, om de prestaties van de index na te bootsen. Het fonds heeft dus geen directe eigendom van de effecten in de index. In plaats daarvan is er een overeenkomst met een tegenpartij die belooft de prestaties van de index te repliceren.

Wat betekent dit allemaal in begrijpelijke taal? Een fysieke tracker bezit daadwerkelijk de activa waarin je investeert, terwijl een synthetische tracker de prestaties van de index nabootst door middel van financiële afspraken met tegenpartijen.

Kort uitgelegd is een fysieke ETF duurder doordat het alle onderliggende activa in moet kopen. Dat zorgt er op zijn beurt wel voor dat een fysieke ETF veiliger is. Je vermijdt een aantal risico’s die synthetische ETF’s wel hebben. Synthetische ETF’s zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken met de tegenpartijen. Als een tegenpartij zijn belofte niet waarmaakt, heeft dit invloed op de ETF.

Lees ook: FXFlat review – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

Fysieke ETF’s vs Synthetische ETF’s

KenmerkenFysieke ETF’sSynthetische ETF’s
Onderliggende waardeHouden fysieke activa (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, grondstoffen)Repliceren de prestaties van een index door middel van derivaten, zoals swaps
RisicoDragen het risico van de onderliggende activaDragen het risico van de tegenpartij van de derivaten (tegenpartijrisico)
TransparantieMeestal transparant, beleggers kunnen de portefeuille samenstelling zienMinder transparant, de portefeuille samenstelling is mogelijk niet openbaar beschikbaar
KostenOver het algemeen lagere kostenMogelijk hogere kosten, vanwege de betrokkenheid van derivaten
BeheersstructuurBeheerd door het kopen en aanhouden van de onderliggende activaBeheerd door middel van derivatencontracten met tegenpartijen
LiquiditeitWordt verhandeld op de beurs, net als aandelenWordt ook verhandeld op de beurs, maar kan mogelijk minder liquide zijn
Tracking errorKan een kleine tracking error hebben als gevolg van transactiekostenKan een kleine tracking error hebben als gevolg van de prestaties van de tegenpartij van de derivaten

Voordelen fysieke ETF

De belangrijkste voordelen die een fysieke ETF biedt ten opzichte van een synthetische ETF hieronder kort samengevat.

 • Directe bezit van onderliggende activa: Fysieke ETF’s geven je direct eigendom van de onderliggende activa waarin het fonds investeert. Dit betekent dat je een direct belang hebt in de aandelen, obligaties of andere effecten die in de ETF zijn opgenomen. Dit kan een gevoel van transparantie en zekerheid geven, omdat je weet dat je investering echt is.
 • Nauwkeurige indexreplicatie: Fysieke ETF’s streven naar nauwkeurige replicatie van de prestaties van de index die ze volgen. Omdat ze daadwerkelijk de onderliggende activa bezitten, hebben ze een grotere kans om de prestaties van de index nauwkeurig te volgen. Dit kan belangrijk zijn voor beleggers die streven naar een zo getrouw mogelijke weergave van de markt.
 • Transparantie: Fysieke ETF’s bieden over het algemeen een hoog niveau van transparantie. Je kunt gemakkelijk de onderliggende activa en de verhoudingen waarin ze zijn opgenomen in de ETF volgen. Dit geeft je een duidelijk beeld van waar je geld naartoe gaat en helpt bij het begrijpen van de samenstelling van je investering.
 • Dividendinkomsten: Fysieke ETF’s hebben vaak rechtstreeks recht op dividendinkomsten van de onderliggende activa. Als aandelen in de ETF dividend uitkeren, ontvang je als belegger meestal ook een deel van die inkomsten. Dit kan een aantrekkelijke bron van passief inkomen zijn.
 • Minder tegenpartijrisico: Omdat fysieke ETF’s daadwerkelijk de onderliggende activa bezitten, is er over het algemeen minder tegenpartijrisico vergeleken met synthetische ETF’s. Je bent niet afhankelijk van financiële instellingen of tegenpartijen om de prestaties van de ETF te repliceren.

Lees ook: Voordelen ETF’s – Wat is het voordeel van ETF beleggen?

Nadelen fysieke ETF

Een fysieke ETF heeft ook nadelen ten opzichte van de synthetische ETF. Hieronder de belangrijkste nadelen op een rij.

 • Kosten: Fysieke ETF’s kunnen hogere kosten met zich meebrengen in vergelijking met andere beleggingsproducten, zoals traditionele beleggingsfondsen. Deze kosten omvatten beheerskosten, administratiekosten en eventuele transactiekosten. Het is belangrijk om deze kosten te begrijpen en ze in verhouding te stellen tot het potentiële rendement van je investering.
 • Belastingefficiëntie: Fysieke ETF’s kunnen minder belastingefficiënt zijn dan andere beleggingsproducten, zoals indexfondsen. Dit komt omdat fysieke ETF’s verplicht kunnen zijn om activa te verkopen om aan de vraag van beleggers te voldoen, wat belastbare gebeurtenissen kan veroorzaken.
 • Beperkte flexibiliteit: Fysieke ETF’s zijn gebonden aan de samenstelling van de onderliggende index. Dit betekent dat ze minder flexibiliteit hebben om af te wijken van de index of om specifieke effecten uit te sluiten. Als belegger moet je er rekening mee houden dat de prestaties van de ETF direct gekoppeld zijn aan de prestaties van de index, zonder veel ruimte voor aanpassingen.
 • Trackingfouten: Hoewel fysieke ETF’s streven naar nauwkeurige indexreplicatie, kunnen er toch kleine afwijkingen optreden. Dit staat bekend als een trackingfout. Het kan het gevolg zijn van factoren zoals beheerskosten, cash drag (cash die niet direct in de index wordt belegd) en herweging van de portefeuille. Deze trackingfouten kunnen leiden tot een verschil in rendement tussen de ETF en de index.
 • Concentratierisico: Sommige fysieke ETF’s kunnen geconcentreerd zijn in een specifieke sector, regio of land. Dit kan leiden tot een hoger risico, omdat de prestaties van de ETF sterk afhankelijk kunnen zijn van de prestaties van die specifieke markt. Het is belangrijk om te diversifiëren en je risico’s te spreiden, zelfs bij het investeren in fysieke ETF’s.

Lees ook: Nadelen ETF – De nadelen van ETF beleggen

Wat is een fysieke ETF - Fysieke tracker uitleg

Conclusie: Fysieke ETF

Fysieke ETF’s zijn financiële producten die nauwkeurig de prestaties van een specifieke index volgen door de effecten daadwerkelijk te kopen. Ze bieden voordelen zoals diversificatie, transparantie en lagere kosten in vergelijking met synthetische ETF’s.

Fysieke ETF’s hebben als voordeel dat beleggers direct eigenaar zijn van de onderliggende activa, wat zorgt voor nauwkeurige replicatie van de indexprestaties. Bovendien kunnen beleggers de effecten in de portefeuille zien, wat meer inzicht geeft in risico’s en samenstelling.

Houders van fysieke ETF’s kunnen ook dividendinkomsten ontvangen, aangezien ze recht hebben op een deel van het dividend. Over het algemeen hebben fysieke ETF’s minder tegenpartijrisico dan synthetische ETF’s.

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan fysieke ETF’s. Ze hebben doorgaans hogere kosten. Daarnaast kunnen ze minder belastingefficiënt zijn vanwege belastingen bij het kopen en verkopen van effecten.

Bij het kiezen tussen fysieke en synthetische ETF’s moeten beleggers rekening houden met hun doelen en risicobereidheid. Fysieke ETF’s zijn geschikt voor beleggers die nauwkeurige indexreplicatie, transparantie, dividendinkomsten en minder tegenpartijrisico wensen.

Synthetische ETF’s hebben daarentegen lagere kosten en mogelijk betere belastingefficiëntie. Het is verstandig om advies in te winnen bij een financieel adviseur om de juiste keuze te maken op basis van individuele omstandigheden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten van fysieke ETF’s in vergelijking met synthetische ETF’s?

De kosten van fysieke ETF’s zijn over het algemeen lager dan die van synthetische ETF’s. Fysieke ETF’s volgen een index door daadwerkelijke effecten in de portefeuille aan te houden, terwijl synthetische ETF’s gebruikmaken van derivaten en swaps, wat extra kosten met zich mee kan brengen.

Wat zijn populaire fysieke ETF’s?

Enkele populaire fysieke ETF’s zijn bijvoorbeeld de iShares Core S&P 500 ETF, Vanguard Total Stock Market ETF en SPDR Gold Shares.

Welke soorten ETF zijn er?

Er zijn verschillende soorten ETF’s, waaronder aandelen-ETF’s, obligatie-ETF’s, grondstoffen-ETF’s, sector-ETF’s en regionale ETF’s. Deze ETF’s bieden beleggers de mogelijkheid om te investeren in een breed scala aan activaklassen en marktsegmenten.

Wat zijn de voordelen van een fysieke ETF ten opzichte van een synthetische ETF?

Enkele voordelen van fysieke ETF’s ten opzichte van synthetische ETF’s zijn onder andere dat fysieke ETF’s transparanter zijn omdat ze daadwerkelijke effecten aanhouden, ze doorgaans lagere kosten hebben en minder tegenpartijrisico met zich meebrengen, aangezien ze geen gebruik maken van derivaten of swaps.

Bronnen

Blackrock.com – ETF STRUCTURES

Investopedia – How Synthetic ETFs Are Different Than Physical ETFs