Synthetische ETF - Synthetische tracker uitleg

Synthetische ETF – Synthetische tracker uitleg

Wat is een synthetische ETF? In ons vorige artikel bespraken we de tegenhanger van de synthetische ETF, namelijk de fysieke ETF. In dit artikel leggen we je alles uit wat je moet weten over de synthetische ETF. Uiteraard eerst het korte antwoord:

Een synthetische ETF is een beursgenoteerd fonds dat de prestaties van een specifieke index volgt. In plaats van de onderliggende activa fysiek te kopen (zoals een fysieke ETF), maakt het gebruik van derivaten zoals swaps om de index na te bootsen. Hierdoor bestaat er een hoger risico op tegenpartij- en liquiditeitsrisico’s. Het voordeel is dat synthetische ETF’s door deze methode doorgaans lagere kosten kunnen rekenen.

Belangrijke punten
Synthetische ETF’s zijn een vorm van beleggingsinstrumenten die de prestaties van een bepaalde index volgen, maar die gebruikmaken van derivaten en swaps om het rendement te behalen. Dit in tegenstelling tot Fysieke ETF’s die alle onderliggende waarden apart aankopen.
Het verschil tussen synthetische ETF’s en fysieke ETF’s ligt in de manier waarop ze de index repliceren en de portefeuille beheren.
Bij het overwegen van investeringen in synthetische ETF’s is het belangrijk om rekening te houden met de tegenpartijrisico’s die kunnen voortvloeien uit het gebruik van derivaten en swaps.

Wat is een Synthetische ETF?

Een synthetische ETF is een type beleggingsfonds dat is ontworpen om de prestaties van een specifieke index, sector of grondstof te volgen. Het onderscheidende kenmerk van een synthetische ETF is dat deze geen fysieke aandelen of effecten van de onderliggende index koopt. In plaats daarvan maakt het gebruik van financiële derivaten, zoals swaps en futures, om de index te repliceren.

Laten we eens wat dieper ingaan op hoe een synthetische ETF werkt. Stel je voor dat je geïnteresseerd bent in het volgen van de prestaties van de Technologie-index. In plaats van daadwerkelijk aandelen te kopen van alle individuele bedrijven in de index, kan een synthetische ETF gebruikmaken van een financieel contract dat bekendstaat als een swap. Dit swapcontract is een overeenkomst tussen de ETF en een tegenpartij, meestal een grote financiële instelling.

De swap werkt als volgt: de ETF betaalt de tegenpartij een vergoeding, meestal gebaseerd op de rendementen van de index. In ruil daarvoor ontvangt de ETF de rendementen van de index. Op deze manier kan de synthetische ETF de prestaties van de index nauwkeurig volgen zonder daadwerkelijk aandelen te hoeven kopen.

Het gebruik van swaps en andere derivaten biedt enkele voordelen voor synthetische ETF’s. Ze kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker blootstelling bieden aan moeilijk te verhandelen markten of sectoren. Bovendien kunnen ze efficiënter gebruikmaken van kapitaal, omdat er geen behoefte is aan het kopen en opslaan van fysieke effecten.

Hoewel synthetische ETF’s enkele voordelen hebben, zijn er ook enkele risico’s waar beleggers zich bewust van moeten zijn. Een belangrijk risico is het tegenpartijrisico. Dit verwijst naar het risico dat de tegenpartij van de ETF niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, wat de prestaties van de ETF negatief kan beïnvloeden.

Lees ook: ETF Beleggen Tips – De beste ETF tips

Wat is een ETF?

Kort de basis. Een ETF, ook wel Exchange Traded Fund genoemd, is een beleggingsinstrument dat de prestaties van een specifieke index, sector of grondstof volgt. Het is vergelijkbaar met een beleggingsfonds, maar heeft een belangrijk verschil. ETF’s worden namelijk verhandeld op beurzen, net als individuele aandelen.

Synthetische ETF’s zijn een specifiek type ETF dat gebruikmaakt van derivaten, zoals swaps en futures, om de prestaties van de onderliggende index te repliceren. In tegenstelling tot fysieke ETF’s, waarbij daadwerkelijke effecten worden gekocht en gehouden, maakt een synthetische ETF gebruik van financiële contracten om de index te volgen.

Lees alles over ETF’s in ons uitgebreide artikel ‘Wat zijn ETF’s? Beleggen in ETF’s‘.

Synthetische ETF

Synthetische ETF structuren

Laten we eens kijken naar de verschillende structuren die gebruikt worden bij synthetische ETF’s. Deze structuren bepalen hoe de ETF de prestaties van de onderliggende index repliceert. Hier zijn enkele veelvoorkomende synthetische ETF-structuren:

 • Replicatie door middel van swaps

Een veelgebruikte structuur is het gebruik van swaps om de index te volgen. Een swap is een financieel contract tussen de ETF en een tegenpartij. De ETF betaalt de tegenpartij een vergoeding. In ruil daarvoor ontvangt de ETF de rendementen van de index. Dit stelt de ETF in staat om de prestaties van de index nauwkeurig te volgen zonder daadwerkelijk de aandelen te kopen.

 • Replicatie door middel van futures

Een andere structuur die vaak wordt toegepast, is het gebruik van futures-contracten. Futures zijn overeenkomsten om een bepaalde hoeveelheid van een bepaald activum (zoals aandelen of grondstoffen) op een vooraf bepaalde datum te kopen of verkopen tegen een overeengekomen prijs. Door futures-contracten te gebruiken, kan de synthetische ETF de prestaties van de index nabootsen zonder de onderliggende effecten te hoeven bezitten.

 • Andere synthetische structuren

Naast swaps en futures zijn er ook andere synthetische structuren die kunnen worden toegepast. Voorbeelden hiervan zijn synthetische ETF’s die gebruikmaken van opties of andere afgeleide instrumenten om de index te volgen. Deze structuren kunnen worden aangepast aan specifieke beleggingsstrategieën en marktomstandigheden.

Het is belangrijk op te merken dat elk van deze structuren zijn eigen voor- en nadelen heeft. Swaps kunnen lagere kosten en betere prestaties bieden, maar brengen ook tegenpartijrisico met zich mee. Aan de andere kant kunnen futures-contracten zorgen voor meer liquiditeit en transparantie, maar kunnen ze ook extra kosten met zich meebrengen.

Lees ook: FXFlat Review – Tips, ervaringen & tarieven vergelijken

Voordelen van synthetische ETF’s

Synthetische ETF’s hebben verschillende voordelen die beleggers aantrekken. Hier zijn enkele belangrijke voordelen om te overwegen:

 • Bredere toegang tot moeilijk verhandelbare markten

Synthetische ETF’s kunnen je de mogelijkheid bieden om blootstelling te krijgen aan markten die anders moeilijk toegankelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij opkomende markten of specifieke sectoren die niet goed vertegenwoordigd zijn in fysieke ETF’s. Met synthetische ETF’s kun je profiteren van de groeipotentie en diversificatie die deze markten bieden.

 • Efficiënt gebruik van kapitaal

Doordat synthetische ETF’s geen fysieke effecten hoeven te kopen en te bezitten, kunnen ze efficiënter gebruikmaken van kapitaal. Dit betekent dat er minder kapitaal nodig is om dezelfde blootstelling aan de markt te verkrijgen in vergelijking met fysieke ETF’s. Hierdoor kunnen beleggers met een kleinere portefeuille toch profiteren van brede marktdeelname.

 • Lagere kosten

Synthetische ETF’s kunnen lagere beheerskosten hebben in vergelijking met fysieke ETF’s. Dit komt omdat er geen kosten zijn verbonden aan het kopen en opslaan van fysieke effecten. Bovendien kunnen synthetische ETF’s profiteren van schaalvoordelen door het gebruik van financiële derivaten. Lagere kosten kunnen leiden tot een hoger nettorendement.

 • Liquiditeit en handelsgemak

Synthetische ETF’s kunnen over het algemeen zeer liquide zijn en gemakkelijk verhandelbaar op de beurs. Dit betekent dat je jouw aandelen snel kunt kopen of verkopen tegen marktprijzen. De mogelijkheid om snel en gemakkelijk te handelen biedt flexibiliteit en maakt het eenvoudiger om portefeuillewijzigingen aan te brengen.

Lees ook: Voordelen ETF’s – Wat is het voordeel van ETF beleggen?

Risico’s van synthetische ETF’s

Bij het beleggen in synthetische ETF’s zijn er enkele risico’s waar je rekening mee moet houden. Hier zijn enkele belangrijke risico’s die samen kunnen gaan met dit type beleggingsinstrument:

 • Tegenpartijrisico

Bij synthetische ETF’s bestaat er een risico dat de tegenpartij, de partij waarmee de ETF het swapcontract heeft afgesloten, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de tegenpartij in gebreke blijft, kan dit leiden tot verliezen voor de ETF en zijn beleggers. Het is daarom belangrijk om de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de tegenpartij grondig te onderzoeken voordat je investeert.

 • Risico van niet-volledige indexreplicatie

Hoewel synthetische ETF’s proberen de prestaties van een specifieke index te volgen, is er een mogelijkheid dat de replicatie niet exact is. Dit kan leiden tot een verschil tussen het rendement van de ETF en de index die hij probeert te volgen. Het is belangrijk om de tracking error van een synthetische ETF te evalueren. Een hogere tracking error kan wijzen op een minder nauwkeurige replicatie.

 • Complexiteit van derivaten

Synthetische ETF’s maken gebruik van financiële derivaten, zoals swaps en futures. Deze derivaten kunnen complex zijn en zijn onderhevig aan marktrisico’s en volatiliteit. Als belegger is het belangrijk om de werking van deze derivaten te begrijpen en de potentiële risico’s die daar bij komen kijken.

 • Liquiditeitsrisico

Hoewel synthetische ETF’s over het algemeen liquide zijn, kan er in bepaalde omstandigheden sprake zijn van liquiditeitsrisico. Dit kan zich voordoen wanneer er onvoldoende kopers of verkopers zijn op de markt, waardoor het moeilijk kan zijn om aandelen van de ETF te kopen of verkopen tegen de gewenste prijs.

Lees ook: Nadelen ETF – De nadelen van ETF beleggen

Regulering en Toezicht op Synthetische ETF’s

Bij het investeren in synthetische ETF’s is het belangrijk om te begrijpen dat deze beleggingsinstrumenten onderhevig zijn aan regelgeving en toezicht. De financiële autoriteiten hebben maatregelen genomen om de transparantie en veiligheid van synthetische ETF’s te waarborgen. Hier zijn enkele aspecten van de regulering en het toezicht op synthetische ETF’s:

 • Europese regelgeving: UCITS-richtlijn

Synthetische ETF’s die in Europa worden aangeboden, moeten voldoen aan de regels van de UCITS-richtlijn (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities). Deze richtlijn stelt strikte eisen aan de structuur, diversificatie en risicobeheersing van ETF’s. Het doel van de UCITS-richtlijn is het beschermen van beleggers en het waarborgen van een consistent niveau van regelgeving binnen de Europese Unie.

 • Transparantievereisten

Synthetische ETF’s moeten transparant zijn over hun beleggingsstrategieën, tegenpartijrisico’s en kostenstructuur. Beleggers hebben recht op duidelijke en begrijpelijke informatie over het product. Daarom zijn synthetische ETF’s verplicht om regelmatig gedetailleerde rapporten en prospectussen te verstrekken die relevante informatie bevatten over de ETF en zijn onderliggende derivaten.

 • Toezicht op tegenpartijrisico

De financiële autoriteiten houden toezicht op het tegenpartijrisico dat gepaard gaat met synthetische ETF’s. Ze stellen vereisten voor de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de tegenpartijen waarmee de ETF’s samenwerken. Dit helpt het risico van wanbetaling en verlies van activa te beperken.

 • Rol van de ETF-beheerder

De beheerder van een synthetische ETF speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de naleving van de regelgeving en het beheersen van risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder om ervoor te zorgen dat de ETF in overeenstemming is met de regels en voorschriften en dat de belangen van de beleggers worden beschermd.

Lees ook: Hoe werkt een ETF? ETF werking uitleg

FXflat broker ETF's kopen

Vergelijking tussen synthetische ETF’s en fysieke ETF’s

Bij het beleggen in ETF’s heb je de keuze tussen synthetische en fysieke ETF’s. Hieronder leggen we de verschillen tussen de twee bij een aantal zaken uit.

 1. Beleggingsstrategie

Synthetische ETF’s maken gebruik van financiële derivaten, zoals swaps, om het rendement van een bepaalde index na te bootsen. Aan de andere kant volgen fysieke ETF’s een directe beleggingsstrategie, waarbij ze de onderliggende activa van de index daadwerkelijk aankopen en aanhouden.

 1. Replicatiemethode

Bij synthetische ETF’s wordt het rendement van de index gerepliceerd door middel van swaps en andere derivaten, zonder daadwerkelijke aankoop van de onderliggende effecten. Fysieke ETF’s daarentegen kopen daadwerkelijk de aandelen of obligaties die deel uitmaken van de index, waardoor ze een meer directe blootstelling aan de markt hebben.

 1. Tegenpartijrisico

Een belangrijk verschil tussen synthetische ETF’s en fysieke ETF’s is het tegenpartijrisico. Bij synthetische ETF’s loopt de belegger het risico dat de tegenpartij van de swap niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Bij fysieke ETF’s wordt dit risico verminderd omdat de ETF de onderliggende effecten daadwerkelijk bezit.

 1. Kosten

Synthetische ETF’s kunnen vaak lagere kosten hebben dan fysieke ETF’s, omdat ze geen transactiekosten hebben bij het kopen en verkopen van de onderliggende effecten. Aan de andere kant kunnen synthetische ETF’s hogere operationele kosten hebben, zoals de kosten van het afsluiten van swaps met tegenpartijen.

 1. Transparantie

Fysieke ETF’s bieden over het algemeen meer transparantie, omdat beleggers precies kunnen zien welke aandelen of obligaties de ETF bezit. Synthetische ETF’s kunnen daarentegen minder transparant zijn, omdat ze gebruikmaken van derivaten die niet altijd volledig zichtbaar zijn voor beleggers.

Lees ook: Kosten ETF – Dit zijn de kosten bij ETF beleggen

Overzicht Synthetische ETF vs Fysieke ETF

Om bovenstaande nog iets duidelijker uit te leggen, hebben we een tabel gemaakt om alle punten naast elkaar te zetten.

KenmerkenFysieke ETF’sSynthetische ETF’s
BelastingefficiëntieMeestal efficiënter in termen van belastingen, omdat ze rechtstreeks onderliggende activa bezittenMogelijk minder belastingefficiënt, omdat ze afhankelijk zijn van derivatencontracten en mogelijk bronbelastingen moeten betalen
DividendbehandelingKunnen directe dividendbetalingen ontvangen en doorgeven aan beleggersDe behandeling van dividenden kan complexer zijn vanwege de betrokkenheid van derivaten en het tegenpartijrisico
Onderliggende indexVolgt meestal een specifieke index nauwgezetKan een bredere index volgen of een aangepaste index gebruiken, afhankelijk van de synthetische strategie
TegenpartijrisicoOver het algemeen geen blootstelling aan tegenpartijrisico, omdat ze de onderliggende activa bezittenBlootstelling aan tegenpartijrisico vanwege de afhankelijkheid van derivatencontracten met tegenpartijen
ToezichtWorden meestal gereguleerd als beleggingsfondsen en onderworpen aan strikte toezichtsregelsOok onderworpen aan toezicht, maar mogelijk vereist dit extra aandacht vanwege het gebruik van derivaten
ComplexiteitOver het algemeen eenvoudiger te begrijpen, omdat ze de onderliggende activa volgenKan complexer zijn vanwege de betrokkenheid van derivaten en het tegenpartijrisico
DuurzaamheidsfactorenKan mogelijk eenvoudiger rekening houden met duurzaamheidsfactoren bij het selecteren van onderliggende activaKan afhankelijk van de strategie complexer zijn bij het integreren van duurzaamheidsfactoren in de synthetische replicatie

Waar investeren in synthetische ETF’s?

Als je geïnteresseerd bent in het investeren in synthetische ETF’s, zijn er verschillende platforms waar je deze kunt verhandelen. Een van de platforms die je kunt overwegen, is FXFlat.

FXFlatis een populaire online handels- en beleggingsplatform waar je toegang hebt tot een breed scala aan financiële instrumenten, waaronder synthetische ETF’s. Het platform biedt een gebruiksvriendelijke interface en een eenvoudig registratieproces, waardoor het ideaal is voor zowel beginners als ervaren beleggers.

Door FXFlat te gebruiken, kun je profiteren van de voordelen van synthetische ETF’s, zoals de mogelijkheid om te investeren in verschillende markten en activaklassen met een enkele transactie.

Lees ook: eToro Review – Tips & Ervaringen, Copy Trading en meer

Conclusie: Synthetische ETF

In dit artikel hebben we de belangrijkste aspecten van synthetische ETF’s besproken. We hebben gekeken naar de definitie van een ETF en de introductie van synthetische ETF’s. We hebben ook gekeken naar de voordelen van synthetische ETF’s, zoals bredere toegang tot beleggingsmarkten en potentieel hogere rendementen.

Daarnaast hebben we ook stilgestaan bij de risico’s die gepaard gaan met synthetische ETF’s, waaronder tegenpartijrisico en complexiteit. Het is belangrijk om deze risico’s zorgvuldig af te wegen voordat je besluit om in een synthetische ETF te investeren.

Daarnaast hebben we een vergelijking gemaakt tussen synthetische ETF’s en fysieke ETF’s, waarbij we hebben gekeken naar de verschillen in replicatiemethoden en risicoprofiel.

Tot slot hebben we gekeken naar de regulering en het toezicht op synthetische ETF’s, wat een belangrijk aspect is om het vertrouwen van beleggers te waarborgen.

Bij het overwegen van een synthetische ETF is het essentieel om je eigen beleggingsdoelen, risicobereidheid en kennisniveau in overweging te nemen. Het kan verstandig zijn om advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je besluit om in een synthetische ETF te investeren.

Bronnen

Investopedia – Synthetic Exchange-Traded Fund: What it is, How it Works

federalreserve – Synthetic ETFs FEDS Notes

Nasdaq – What Are Synthetic ETFs?

Blackrock – ETF structures